Frustrationer i Ry

Udgivet:28. januar 2023, 08.01

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen.

Inge Mikkelsen. Thorsvej Ry

1 måned siden

TRYG Forleden var jeg med tog til Horsens for at spise frokost med min søster. Jeg benyttede lejligheden - min søster har bil og skulle med hjem - til at proviantere hos de mange detailhandlende omkring gågaden i byen.

Vi kunne også have handlet i en af de Rema-butikker, vi kom forbi ud af Horsens. Hjemkommen adviseres jeg om at se DR’s tv-avis, der vil vise det ventede indslag om (symbiosen) Tryg/kommune i Ry. Den har jeg påpeget længe, især siden meddelelsen om Rema på UnoX-grunden i Ry for et par år siden. Men som med Bytorv 2 i 2018 løb kommunen fra sit givne løfte. Vi venter stadig på Rema i Ry.

Teknikformanden begrunder kommunens nej til Rema på UnoX-grunden med trafikforholdene: »For mange vil krydse over Brunhøjvej fra det ene supermarked til det andet og skabe farefulde trafiksituationer«, siger han.

Ifølge TV-Avisen var der åbenbart i kommunalt regi forhandlinger om, hvor både Rema og Tryg har tilbudt penge (tre millioner kroner) for at løse det trafikale problem. Kommunen har vist Tryg Remas udspil, og Tryg har modsvaret det med sit eget. Oder?

Men: Kommunen skal i hvert tilfælde ikke vise Remas udspil til Tryg, som det vist er sket. Og de to supermarkedskæder skal slet ikke tilbyde kommunen penge for at fremme egne interesser!!

Tryg er åbenbart så langt ude af hele polemikken, at de tilbyder Rema at købe en grund hos dem. Herre Jemini. Har Tryg slet ikke forstået, at hele problemet bunder i Trygs magtposition i Ry. De opfører sig, som var det dem, der bestemmer i Ry- og ikke kommunalbestyrelsen. Rema skal selvfølgelig ikke spise nådsens brød af Tryg, som bagefter vil fortælle om, hvor gode de har været ved - trængt op i et hjørne - allernådigst at stille en grund til rådighed for Rema.

Problemet med disse »trekantede« forhandlinger er, at de er så hemmelige, at der ikke foreligger referat af disse møder. Sjovt nok kan vi, der i sommer var til møde i Ry Hallerne om halbestyrelsens udtræden af forhandlingerne med kommunen om synenergien hal/skole nikke meget genkendende til den kommunale praksis med åbenbart ikke at tage referat af kommunens møder i penible sager med mulighed for borgervrøvl bagefter. Intet referat, ingen mulighed for at stille kommunen til ansvar.

Jeg er ikke jurist, men jeg syntes, at det med manglende mødereferater ifølge halbestyrelsen og nu i Rema-sagen nærmer sig kommunalt magtmisbrug, og det skal ikke være en måde at forhandle med interessenter i forskellige sager på. Hvad siger juristerne til det?

Rema skal selvfølgelig rykke ind på UnoX-stationens grund. Jeg formoder, at de ikke vil nedrive den, men bygge den om i deres stil - som jo sjovt nok ret meget ligner Rema-butikker i andre byer.

I det hele taget må kommunen gentænke sit projekt ved Nettorundkørslen. Det vil ikke løse nogen trafikproblemer, kun forværre dem. Tænk i stedet på at gøre noget ved Rugård-rundkørslen, så trafikken i Ry ikke sander til.

Indlæser debat