Dansk Folkeparti siger nej til at nedlægge overbygninger

28. november 2019, 12.10

Foto: Colourbox

SKOLERNE Når Skanderborg Kommunes undervisnings- og børneudvalg i den nærmeste fremtid begynder at kigge på hele skolestrukturen og landsbyordningerne i Skanderborg kommune, så er der en meget klar udmelding fra DF´s byrådsgruppe:»Vi vil ikke være med til at nedlægge overbygningen på de skoler, hvor der kun er ét spor«.

Det er vigtigt, at der er et udbud af skoler, som er forskellige, så det er muligt at vælge den skole i kommunen, der passer til det enkelte barn og dets behov, og det ønsker vi i DF skal bevares. Vi er heller ikke i tvivl om, at skolerne nok skal ansætte lærere, der har de nødvendige kompetencer, for det gør man i dag, hvilket kan ses på de karakterer, man pt. opnår på de mindre skoler.

I DF er vi endda så langt, at vi ønsker, at flere af vore skoler fremadrettet får en udskoling, og her retter vi blikket på Gl. Rye Skole, som faktisk har et elevgrundlag, som gør, at man sagtens kan placere en udskolingsafdeling der.

Hvis det fastholdes, at der fremadrettet skal være minimum to spor i udskolingen, så vil det ved at ændre nogle af skoledistrikterne være muligt at eta-blere to spor på de mindre skoler. Ved at rykke lidt rundt på skoledistrikterne vil det også kunne give lidt mere plads på nogle af de skoler, der er hårdt ramt af kapacitetsproblemer.

I Skanderborg kommune ønsker vi, at der sker en udvikling i landsbyerne, men netop ved at lukke udskolingsklasserne på de mindre skoler vil det betyde en affolkning af landsbyerne, for der er borgere, der bosætter sig efter, hvor netop den skole er, som de ønsker deres barn skal gå på. Også det lokale foreningsliv vil blive bragt i fare, for rigtig mange foreninger benytter netop årgange i 7., 8. og 9. klasserne til at være ungetrænere, men det vil også blive et problem, da de vil få øget rejsetid til og fra skole - og dermed mindre fritid.

Nu går arbejdet så i gang, og vi i DF er rigtig glade for, at vi har fået plads i den følgegruppe, der er blevet nedsat, men vore byrådskollegaer til højre og venstre i byrådssalen skal ikke være i tvivl om, hvor de har DF i denne sag.