Gudenåen skal slippes fri nu

17. september 2020, 11.59

Tange For små midler kan der etableres en enestående nationalpark mellem Kongensbro Kro og Bjerringbro. Tømmes den kunstige Tange Sø, vil den oprindelige dal, som blev skabt under istiden, blive tilgængelig. Gudenåen, og dermed Danmarks længste vandløb, vil med et fald på 10 meter løbe rask gennem dalen og naturparken.

Der skal findes en løsning, og EU’s vandrammedirektiv kræver, at der inden udgangen af 2027 bliver skabt kontinuitet i de danske vandløb og dermed også i Gudenåen.

Det er altså EU’s vandrammedirektiv, der fastsætter rammerne for forvaltningen af de danske vandløb, og ifølge direktivet skal der skabes kontinuitet i Gudenåen. Det indebærer bl.a., at vandføringen skal ledes tilbage igennem vandløbet. Desuden, at de naturlige faldforhold og vandløbets oprindelige bredde genetableres.

Det er jo klar snak. Gudenåen skal ikke invalideres af en kunstigt anlagt sø. Inden udgangen af 2027 skal der være skabt kontinuitet, herunder fri passage, ved de danske vandløb, der er omfattet af vandområdeplanerne. Det gælder som nævnt også Gudenåen. Kort sagt skal der derfor findes en løsning ved Tangeværket senest 22. december i år, hvor indsatserne for den sidste vandområdeplanperiode sendes i offentlig høring.

Nu står vi med en historisk grøn regering og med en opmærksomhed på biodiversitet og natur, som vi aldrig har oplevet tidligere. Gudenåens fremtid skal afgøres nu.

Politisk må der kunne skabes flertal for den bedste og mest autentiske løsning, hvor Gudenåen bliver lagt tilbage i sit oprindelige forløb, der i dag ligger skjult på bunden af Tange Sø. Gudenåen er Danmarks længste vandløb, og med en kontrolleret tømning af den kunstige Tange Sø vil vi kunne fritlægge et smukt og unikt stykke natur med national betydning, som vi nu kan få tilbage efter over 100 år i lænker.

Der er løbet lidt for meget vand gennem Tange Sø - jeg ser frem til, at Gudenåens vand i stedet forløber gennem den oprindelige ådal.