Midtjyske Meninger: I en konstant foranderlig verden

2. september 2020, 12.15

Foto: Martin Ballund

Jeg har igennem årene produceret en del klummer, men det er kommet til mig i dag, at jeg måske lige burde opfriske, hvad rammerne for klummeformatet egentlig er. Har lige fået genopfrisket, at en klumme er en tekst i en avis, som behandler et emne og udtrykker en holdning. Klummen kan i princippet handle om alt, men handler for det meste om emner der rører sig lige nu: Noget aktuelt.

En klumme fastholder læseren ved at være interessant, lærerig og underholdende læsning. Klummen kan også have en provokerende eller humoristisk tone. En klumme har en klar holdning til sit emne, og forsøger at redegøre for den. Den er fyldt med eksempler, argumenter og begrundelser og skal være troværdig og overbevisende. Afsenderen har derfor sat sig ordentligt ind i det, der skrives om. Og således vejledt er jeg gået i gang.

Forsiden har overskrifter, der handler om demografi, udvikling og en detailhandel under forandring.

Bestseller opgiver Silkeborg - i hvert fald midlertidigt. Og der er nye lejeboliger i stort antal på vej i omegnsbyerne rundt om Silkeborg. Det er forsidens historier. To overskrifter, der vidner om, at verden er i bevægelse og, at udviklingen ikke står stille.

I en foranderlig verden må man omstille sig til nye realiteter. Den eneste sikre konstant er foran- dring. Og dem, der ved at kigge i krystalkuglen har en evne til at forudse, hvor udviklingen bevæger sig hen, og har evnen til at forudse, hvordan verden ser ud i fremtiden har chanchen for at komme et skridt foran.

I lederen er chefredaktøren inde på, at opførelsen af almene boliger i omegnsbyerne er at sammenligne med »støttestrømper« til lokalsamfundene. Jo måske, men rent faktisk bygger man jo i de pågældende byer, fordi der er efterspørgsel netop der. Og projekterne vidner om en udvikling, hvor omegnsbyerne er attraktive med andre tilbud end højhusbyggerier i centerbyen hvor overboens Sonos dominerer lydbilledet.

Men nuvel. Meget i omegnsbyerne afhænger af, om man fra centralt hold er indstillet på, at der skal være børnehaver, skoler, fritidstilbud, kollektiv transport, bredbånd, cykelmotorveje? Og selvfølgelig om, hvorvidt energien lokalt er til stede. Nybyggeri og bosætning er også vigtige forudsætninger for udvikling.

Historien om Bestsellers lukkede butik er en story om en detailhandel under forandring.

Om en rejse fra en detailhandel, hvor det var nok at have en butik, der lå nogenlunde til et krav om, at kun de centrale, bedste lokationer er gode nok til showroomet, når der skal kæmpes mod blandt andet net giganterne.