Er vi ved at glemme kulturen i Skanderborg?

13. februar 2020, 12.38

Foto: Jakob Stigsen Andersen

KULTUR Er vi ved at glemme kulturen i Skanderborg? Ja, i hvert fald efter Dansk Folkepartis mening, for når vi taler om kultur i vores kommune, så taler vi ikke kun om den kultur, der formidles på museer, forsamlingshuse og biografer, men også om kulturen i idrætten.

På årets sidste byrådsmøde i december talte man flere gange om, at kultur-, sundheds- og beskæftigelsesudvalget var et »lille« udvalg, helt sikkert sagt i sjov, men faktisk noget man kan nikke genkendende til, fordi sundhed og beskæftigelse fylder rigtig meget i udvalget, medens kulturen kun er en »lille ting«, og hvor især idrætten fylder alt for lidt. Skanderborg er på trods af sin størrelse en meget aktiv kommune inden for idræt, og der er masser muligheder for at være aktiv, både i den organiserede og uorganiserede idræt.

Et mål i kommunen er at gøre endnu flere aktive og få dem til at dyrke motion, men samtidig vil kommunen gerne være med til at fastholde talenterne inden for de forskellige idrætsgrene, hvilket er meget naturligt, med de mange talenter vi har. Hvert år fejrer vi idrætsudøvere, der har opnået flotte resultater i ind- og udland, og som har repræsenteret kommunens idrætsforeninger på flotteste vis. Men desværre har vi ikke en plan for, hvordan vi kan hjælpe vore meget dygtige idrætsudøvere.

Flere gange i 2019 har forskellige foreninger i kommunen haft foretræde for udvalget for at fortælle om deres planer og ønsker for fremtiden. Det har været foreninger, der ønsker at bygge idræts- og svømmehaller og andre, der ønsker at få etableret nye kunststofbaner til fodbold. Men desværre har udvalget ikke kunnet love foreninger- ne økonomisk støtte fra kommunen.

I Dansk Folkeparti er vi helt klar på, at vi ikke sådan bare kan finde penge i vores kommunekasse til at bygge nyt for. Der er pt. andre ting, der er mere vigtigt, men det må bare ikke få os til at stoppe op.

Vi skal udvikle idrætten i Skanderborg Kommune, hvilket skal ske i samarbejde med idrætsrådet og de respektive foreninger, og vi skal søge sparring hos bl.a. Team Danmark, DIF og DGI. Vi skal udvikle de idrætsfaciliteter, vi allerede råder over, og skabe plads til nye aktiviteter i kommunen. Vi skal støtte de mange aktive foreninger, der selv vil give en hånd med til at skabe økonomi til det idrætsbyggeri, som man ønsker.