Byudvikling: Prioriter de mindre bysamfund

28. november 2019, 12.02

UDVIKLING Vækst og fremdrift kræver investering. Som avislederen ganske rigtigt beskriver mandag den 19. november, er der god grund til nu at vende blikket væk fra Silkeborgs centrum og have fokus på oplandet. Til gengæld er der også grund til at glæde sig over den nye kvotestrategi, kommunen har valgt til en række mindre byer, hvor fællesskab og unikt sammenhold stortrives. Men hvor der flere steder desværre er en uheldig kombination af et vigende børnetal, og hvor trafikale problemer vokser, så flere »Skægkær skrækscenarier« truer som ødelæggende for de små bysamfund.

I den sydlige del af kommunen viger børnetallene også, hvilket kan ses og mærkes. I Gjessø er væksten gået i stå, og friværdistigningerne rammer i højere grad andre områder. Heldigvis er der planer om nybyggerier i byen. Hele den gamle bydel står overfor et større generationsskifte, der med tiden skal give plads til nye børnefamilier, så Gjessø kan flytte sig fra en andensidsteplads på listen af tilflyttere med kun 1,1% vækst.

Men skal der tiltrækkes nye børnefamilier, skal bl.a. sikre omgivelser prioriteres højt. Ifølge kommunens trafikprognoser skal trafikken igennem Gjessø om kun 11 år eksplosivt stige med hele 50%. Det vil give en endnu mere usikker vej til og fra skole, institutioner, dagplejere, igennem villaområdet, til søen, det grønne torv, til legepladsen og stisystemet. Kort fortalt til alt det som lokal fællesskabet snurrer i og omkring.

Vi kan hente inspiration i storbyen til fremtidens urbanisering, hvor byrummet retænkes. I København har man ved Tove Ditlevsens Plads åbnet byrummet og flyttet det delvist ud på vejen. Bilerne kan passere igennem, men i et helt andet tempo end tidligere, da vejen er fredeliggjort og åbnet med oaser og aktivering, som fx bænke, bakker, trampoliner og natur. Det giver helt nye betingelser for beboere, gående og cyklister. Tænk, hvis det ikke kun er storbyen, der gentænker byrummet. Tænk, hvis det var Gjessø?

Første skridt vil være at færdiggøre omfartsvejen Søndre Gjessøvej, så vi får en effektiv infrastruktur. Halvdelen af omfartsvejen er allerede bygget og betalt. Andet skridt at fredeliggøre den trafikbelastede Rustrupvej, så gennemgående pendlertrafik mindskes eller optimalt føres uden om bymidten, så byrummet i Gjessø kan åbnes til glæde for de mennesker der bor og færdes der.

En fredeliggørelse vil danne ramme om et godt hverdagsliv, styrke kvaliteten og skabe nye mødesteder i Gjessø. Det kunne være på det grønne torv ved købmanden, hvor pladsen herefter vil give mening at udbygge og renovere - efter italiensk model, hvor en »piazza« er til at skabe liv og til at mødes og leve på. Det kræver vores politikere på banen. Og kræver prioritering og investering i fremtiden i de mindre bysamfund.