Silkeborg by - og dens særpræg

12. januar 2021, 12.52

Foto: Martin Ballund

BYUDVIKLING Byrådsmedlem Martin Jakobsen har i et læserbrev fornylig i MJA, samt senest i et tv-indslag, gjort sig til talsmand for, at vi i Silkeborg Kommune skal rette mere opmærksomhed mod vor kulturarv og bevaringsværdige bygninger.

Vi er i foreningen Skøn på Silkeborg glade for at høre den holdning fra et byrådsmedlem. Vi har i de sidste par år skrevet utallige læserbreve og opslag på de sociale medier om netop det.

Men lad os huske, at kulturarv ikke blot er en enkelt bygning mere eller mindre! Det er i et større perspektiv for Silkeborg by og dens forholdsvis lille bykerne et spørgsmål om dens særpræg, og det vi forstår ved byen. Er det kun skovene og søerne, der gør Silkeborg til Silkeborg?

Er der ikke kvarterer, der bør tænkes ind som en del af byens særpræg? Vi glæder os i den forbindelse over den bevarende lokalplan for dele af Vestergade, der arbejdes på i disse måneder.

Områder i centrum, Sydbyen, Alderslyst samt ved havnen og langs åen er oplagte områder at rette fokus imod. Justitskvarteret har vi igennem mere end to år forsøgt at få politikerne til at tænke ind som en vigtig del af byens særpræg. Og mange af områderne er af kommunen allerede udpeget som kulturhistorisk vigtige. Desværre kan forståelsen for sådanne områder ligge på et meget lille sted hos det nuværende flertal i byrådet.

Få byer i landet har bevaret deres bykerner, og en by er naturligvis i konstant forandring. Det har desværre medført et mange byer minder mere og mere om hinanden. Vi er godt på vej i Silkeborg.

Der sker en voldsom udvikling af byen i disse år. Primært i udkanten af byen ... Men lad os i det mindste forsøge med lidt historisk, æstetisk og arkitektonisk sans at bevare det indre af byen og dens særpræg

Steen Konradsen

Men al sagkundskab peger på, at det ud fra et miljø - og klimasynspunkt er bedre at vedligeholde og renovere frem for at bygge nyt. Det bør kunne tænkes ind i bevaring af byen!

Det kunne det være dejligt at høre fra andre politikere, at der er ønske eller vilje til at bevare Silkeborgs særpræg. At der er områder, der er »hellige« og hvis der skal bygges nyt her, skal det ske på en sådan måde, at byens karakter understøttes frem for at udviskes?

Byggeriet på Søtorvet, højhus i Fredensgade, planer om massive byggerier i Sydbyen og nedrivninger af bygninger i områder, som kommunen selv kalder kulturhistorisk vigtige områder, rejser en mistanke om, at dette ønske ikke er til stede.

Der sker en voldsom udvikling af byen i disse år. Primært i udkanten af byen, og her kunne vi godt tænke os mere mangfoldighed. Men lad os i det mindste forsøge med lidt historisk, æstetisk og arkitektonisk sans at bevare det indre af byen og dens særpræg.

Læs også
Vi har behov for nyt atlas med bevaringsværdige bygninger

Så hatten af for Martins udmeldinger.

At han så risikerer, som os i foreningen, at en lille flok kalder ham reaktionær, udviklingsforskrækket og en som blot vil afvikle byen, det håber vi, han lever med.