En kæmpe fejl at lukke landsbyskolerne

29. august 2020, 08.05

SKOLELUKNINGER Min oplevelse er, at man kan få analyser og beregninger til at pege i den retning, et flertal gerne vil gå. Min oplevelse er også, at de fleste af dem der sidder i børne- og undervisningsudvalget har fået, hvad de mest ønskede. De kan gå glade tilbage, der hvor de kommer fra, med et godt resultat. Hvorfor er det ellers netop Hylke og Bjedstrup, der står til at skulle lukke? Jeg mener, det er dybt bekymrende, at lukke skoler på den måde.

Hvis man overvejer at lukke skoler, så er det vigtigt, at hver en sten er vendt, og at der er sket en grundig og reel analyse. Fint nok at få BDO til at regne på, hvad der er smart at gøre. Jeg mener dog aldrig, at det bør stå alene Det må kun angive en retning. Det er det, vi står i nu, et godt eksempel på.

Lad os tage udgangspunkt i den virkelige verden og tænke selv som politikere.

De prognoser, vi har arbejdet med i forhold til Bjedstrup Skole, er gennemsnittet af børnetallene for de sidste tre år. Når så Bjedstrup Skole/by kommer med andre børnetal og Hylke kommer med nye tal i forhold til udgifter, som vi politikere ikke ved noget om, bør vi forholde os til det og tage det alvorligt.

I forhold til Bjedstrup Skole mener jeg, at de dugfriske tal, hvor man har talt børnene op, er mere realistiske end i BDO`s analyse. Jeg forstår ikke den politiske modstand mod at se på de tal, der dukker op fra landsbyerne, som vi enten har »glemt« at få med, eller valgt at finde på anden vis, og så også handle på dem. De »nu og her« tal afspejler, at der er faktorer som bl.a. generationsskifte og nybyggeri, som BDO analysen ikke tager højde for. Hvis vi også havde taget de tal med i vores betragtninger, ville det have givet et helt andet billed af skolerne i Hylke og Bjedstrup.

Jeg føler mig som politiker noget vildledt i forhold til de tal, vi har fået. Hvorfor har jeg feks. ikke fået de tal fra Hylke, som dokumenterer, at der er udgifter i forbindelse med en lukning, og hvorfor er de ikke med i beregningerne/ indstillingen. Udgifter til ny daglig leder, ekstra pædagog- timer, skolebusafgange etc.

Jeg syntes på mange planer, at det er meget forkert, bekymrende og problematisk med en mulig udsigt til lukning af Hylke og Bjedstrup Skole. Jeg syntes vi skal genoverveje, da der er kommet nyt til sagen og sagen ikke har været godt nok belyst.