Gør demensindsatsen konkret

21. september 2021, 13.06

DEMENS Vi møder dem på gaden, i boligforeningen, i lokalsamfundet, i dagligvarebutikken, i foreningslivet, i familien, ja over alt møder vi borgere med demens. En stor del af Danmark er berørt af eller i berøring med demenssygdomme. Cirka 90.000 mennesker lever med en demenssygdom.

Demens er ikke blot ét sygdomsbillede. Den er kendetegnet af mere end 200 forskellige varianter. Medens man som barn og ung hele tiden tillærer sig viden, normer og erfaringer, aflærer den demente borger mere og mere af sin lærdom, erfaringer og normer.

Vores bud er mindre tværfaglige team med sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut

Barthe Risom Holst og Erik Markvad Jørgensen

Med dette indlæg, ønsker vi at sætte fokus på demens, og hvordan vi alle kan spille en rolle i at skabe demensvenlig hverdage.

Budgettet 2022 for sundheds- og ældreudvalgets i Silkeborg har det mål, »at alle borgere, der modtager hjælp, oplever at modtage en rehabiliterende og koordineret indsats fra Sundhed og Omsorg.«

Sundhed og Omsorg, og hermed mener vi ledelse og hele medarbejdergruppen, skal besvare spørgsmålet: Hvordan sikrer vi overblikket og kendskabet til de behov den enkelte borger har og sikrer en koordinerede indsats?

For at det kan ske, skal den enkelte borger mødes med så få forskellige medarbejdere som muligt. Det må være kommunens ledestjerne og et løfte til alle borgere med behov for hjælp.

Vores bud er mindre tværfaglige team med sundhedshjælper, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker og tilknyttet fysioterapeut og ergoterapeut. Et team på 10 personer som dækker et geografisk lokalområde.

Hvert team opbygger kontakt med pårørende, lokale læger, frivillige organisationer og naboer for at styrke borgernes netværk. Teamets mission skal være at følge op på de individuelle mål for borgerne i gruppens område. Vi tror på, at teamet gennem kendskab til den enkelte borger, kan sikre overblik og dermed den støtte, der sikrer borgeren og familien størst mulig selvstændighed.

Kommunens stab af centrale koordinatorer skal understøtte den lokale indsats med kontakt til civilsamfundet. Da Birkebo i 2015 var truet med lukning, fremlagde arbejdsgruppen for bevaring af plejecentret en vision om at skabe Bryrup som et demensvenligt samfund. Vi var meget tydelige overfor politikerne, vi ønsker at bevare et plejehjem i lokalområdet. Måske gjorde vi det så højlydt, at forvaltningen og politikerne overhørte, at vi også ønsker at skabe et aktivt demensvenligt lokalsamfund.

Så kære Sundhed og Omsorg, vi stiller os gerne til rådighed.

Indlæser debat...