Alarmerende ventetider på billeddiagnostik

Udgivet:29. juni 2022, 09.00

Læsetid:2 minutter

Af Nicolaj Bang og Ulrich Fredberg Medlemmer af regionsrådet. Medlem af Aarhus Byråd (K). Kandidat til Folketinget (V)

SUNDHED 88-årig kvinde kan få tid til at få skannet hjernen i december 2023.

Andre patienter skal vente flere år længere.

Hastigheden, hvor hurtigt diagnoser stilles, er afgørende for prognosen.

Der er derfor ingen tvivl om, at de uacceptable ventetider koster liv.

En simpel måde at reducere de uacceptable ventetider på er ved at øge samarbejdet med de private udbydere.

Trods de alarmerende ventetider på eksempelvis MR-skanninger, har der i årevis i Region Midt været en betydelig uudnyttet kapacitet blandt flere af de private udbydere af MR-skanninger.

Det er således muligt i løbet af få dage at udvide kapaciteten betydeligt.

Hos nogle af de private udbydere kan man få MR-skanninger til halv pris af det, regionen i øjeblikket betaler for ekstra MR-skanninger.

En anden simpel måde til at reducere de uacceptable ventetider kunne være, at patienterne kan henvende sig direkte til en privat udbyder (selvhenvenderordning), som kan tages i brug, hvis ikke regionen kan overholde ventelistegarantien på fire uger.

I øjeblikket kræves det, at alle skal henvende sig til patientkontoret, der kan have flere ugers ventetid inden de ringer tilbage til patienterne (Horsens Folkeblad skrev 22 juni 2022: »Patientkontoret giver tusindvis af patienter ekstra ventetid«).

I Region Syd har man indført denne selvhenvenderordning, der reducerer ventetiden.

Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative og Nye Borgelige foreslog det samme i Region Midt.Desværre blev forslaget nedstemt i regionsrådet 22. juni, hvor Anders Kühnau anførte, at ordningen er »ulovlig« (skønt man tydeligvis ikke mener det i Region Syd), da det er obligatorisk at give information til patienter, når de henvises til private udbydere.

Kühnau mener tilsyneladende ikke, at denne ret simple information kan gives af sundhedspersonalet på sygehuse og i lægehuse, men kun kan gives af det administrative personale, der sidder på patientkontoret.

Få nu udbygget den regionale kapacitet til billeddiagnostik ved at inddrage de private udbydere maksimalt. Og lad uenigheden om skønnet af »ulovligheden« af at henvise patienter til hurtigere diagnostik hos private udbydere uden om patientkontoret - som i Region Syd - komme patienterne til gode, så patienternes prognose forbedres!

Det kan kun gå for langsomt.

Indlæser debat