Skolerne: Vis nu lidt politisk format

27. august 2020, 12.26

SKOLESTRUKTUR Uddannelses - og Børneudvalgets indstilling til Skanderborg byråd var entydig og klar. Udvalget havde fået en opgave, og uanset om de kunne lide det eller ej, skulle de finde en stor besparelse på skoleområdet i Skanderborg kommune. Det resulterede i elleve punkter heriblandt lukning af to landsbyskoler, hvilket hurtigt viste sig at blive mødt med MASSIV modstand.

Det viste sig også hurtigt, at de tal, som udvalget har lavet deres beregninger ud fra, ikke stemmer overens med virkeligheden, hvor der efter dør-til-dør-optælling viste sig at være langt flere børn end først antaget og flere på vej i form af store udstykningsprojekter i lokalområdet. Det er tydeligt og klart for enhver, at indstillingen om at lukke to landsbyskoler ikke er en god løsning for hverken kommune eller borgere. At afvikle landsbyskoler i et område i vækst og med støt stigende børnetal giver ingen mening, når opgaven er at spare, tværtimod! Det er gennem de sidste dage blev tydeligt, at lige præcis den løsning i virkeligheden vil resultere i alt andet end en besparelse både økonomisk og værdipolitisk.

Samtidig er det også blevet klart, at hvis vores demokrati skal stå sin prøve, så skal vores lokalpolitikere lytte og handle NU. Det er nu, at I har mulighed for at vise, at politik handler om at finde gode løsninger i samråd med dem, der har stemt på jer. Det er nu, I skal vise mod og format til at erkende, at når så mange borgere viser engagement og hjerteblod til at kæmpe for en kommunal kulturinstitution i vækst og livet på landet i jeres kommune, så er det værd at værne om, værd at bevare. Det er guld værd! Det er nu, at I kan vise, at I har det, som vi stemte på nemlig blik for og hjerte i det lokale.

Det er muligt ,at udvalget har arbejdet hårdt og længe for at finde frem til deres indstilling, men det tog 12 timer at få henved 2000 borgere til at skrive under på at bevare landsbyskolerne i Skanderborg kommune! Det er ok at tage fejl, men det er ikke ok at holde stædigt fast i en forkert beslutning, når der er så meget på spil for så mange. Lad os finde nogle gode løsninger sammen og holde fast i at udvikle fremfor for at afvikle.