DET ER DIT VALG - KV21

Stor tak til alle der var med til at give os et godt valg

24. november 2021, 11.39

BYRÅDSVALGET Hermed en stor tak til alle jer der var med til at give Enhedslisten i Silkeborg et godt valg. Først og fremmest til alle jer, der satte krydset ud for listen eller en af vore kandidater.

Men også en stor tak til alle de partier og kandidater, der i valgkampen støttede vores politik. Det giver håb for, at der kommer til at ske meget mere indenfor flere områder de næste fire år.

Jeg hørte f.eks. i valgkampen, at det nu ikke længere kun er Enhedslisten, der siger fra overfor flere besparelser indenfor ældreområdet. Og at flere nu vil arbejde for færre biler i Silkeborgs midtby.

Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor tak til René Birch for de meget fine annoncer i Midtjyllands Avis. Uden dem ville vi have haft svært ved at skabe så stor opmærksomhed indenfor vores politikområder som f.eks. natur, klima og boligpolitik

Henning Lindberg (EL)

Jeg hørte også fra flere kandidater fra andre partier, at det nu skulle være slut med at lave lokalplaner med massivt byggeri før infrastrukturen er på plads. Mange tak for det!

Endelig er der nu også håb for, at der i det ny byråd vil være opbakning til at hæve kvoten for almene boliger. Her måtte Enhedslisten jo i det nuværende byråd opleve at stå helt alene med sådanne forslag.

Sidst men ikke mindst skal der også lyde en stor tak til René Birch for de meget fine annoncer i Midtjyllands Avis. Uden dem ville vi have haft svært ved at skabe så stor opmærksomhed indenfor vores politikområder som f.eks. natur, klima og boligpolitik.

Tak fordi at også du bestræber dig på at leve op til Enhedslistens politik. I den sidste(?) annonce fra i mandags, der henvender sig specielt til de unge vælgere, begræder du, ligesom vi i Enhedslisten, nedlæggelse af små skoler.

Du begræder også både politi- og domstolsreformerne fra 2006.

Her må vi som lokalafdeling af Enhedslisten nok alligevel melde fra som direkte ansvarlig. Men vi forsvarer gerne det arbejde, vores parti nu som dengang udførte på Christiansborg. Og her er det da rigtigt, at begge reformer blev gennemført uden Enhedslistens stemmer.

Indlæser debat