Nu dør kunsten i Silkeborg

31. oktober 2018, 11.30

GAVLMALERIER Vedr. artiklen her i avisen den 26. oktober om de gavlmaleri-projekter, der nu er i gang i Silkeborg. I artiklen siger formanden for Silkeborg kommunes kultur-, fritids- og idrætsudvalg Johan Brødsgaard: »at de kan være en slags isbryder i forhold til at få mere gadekunst i Silkeborg«.

Hvis der med kunst menes »Hjejlepigen« og det gavlmaleri-projekt - afbildet ved artiklen - der er i gang for øjeblikket ... Hvor eminent de ellers er udført, så er det ikke kunst. Det er dekoration. Og når man kalder dekoration for kunst, så finder jeg det nødvendigt at reagere.

Det er jo billeder på niveau med f.eks. de malerier, vi jo sikkert alle kender af grædende børn. Helt uden kunstnerisk værdi.

Kunst skal være liv eller død. Ikke pladderromantik. Og med al mulig respekt for rumænske Bogdan Scutarus håndværksmæssige kunnen, så er det ikke kunst. Som f.eks. om Hjejlepigen, hvor Bogdan Scutaru i artiklen oplyser, at han har fået mange positive kommentarer. Ja, for det er jo et billede, der dårer den kritikløse.

Kulturudvalget giver folket stene for brød. Gravsten. Og hermed er kunsten afgået ved døden i Silkeborg.

For når der her i artiklen samtidig nævnes Asger Jorn- og Dubuffet-gavlmalerierne som eksempler, ja, undskyld mig men så viser det med al mulig tydelighed, at kulturudvalget ikke har kultur. Når det ser ud til, at de i samme moment kan sammenstille virkelig kunst med når de f. eks. har set illustrationer til kærlighedsnoveller i Familiejournalen.

»Gavlmalerierne kan give en fælles kunst-oplevelse for os alle«, siger Johan Brødsgaard. »Og skabe opmærksomhed omkring Silkeborg«. Så vil jeg da råde til, at man stopper alle kunstkritikere inden de når inden for bygrænsen, hvis man fortsat vil bevare drømmen om byen Silkeborg som værende billedkunstens bannerfører.

Har I ikke andet fornuftigt at bruge kulturkroner på end de nuværende gavlmaleri-projekter. Så brug f. eks. hellere de mange penge på at købe hvid maling til genopfriskning af striberne i fodgængerovergange. Der kunne de gøre mere gavn.