Børn fandt penge penge og mulige tyvekoster på affaldstur

Udgivet:22. april 2015, 10.10

Læsetid:1 minut

Yellow German recycling bag isolated over white background

8 år siden

ISENVAD Traditionen tro har børnene i Isenvad Skole og Børnehus deltaget i den årlige affaldsindsamling.

I den forgangne uge har en gruppe børn hverdag efter skoletid samlet affald langs indfaldsvejene omkring Isenvad.

Børnene er straks efter skole blevet fordelt i grupper, som derefter enten er blevet kørt eller gået ud i området, hvor de har samlet alt det affald op, som ligger og forurener naturen.

Hver dag er børnenes indsats blevet præmieret med kage. Forældrene har velvilligt bagt kage, som de ivrige affaldsindsamlere fortjent har hygget sig med sidst på eftermiddagen.

Børnehavebørnene har samlet affald på gaderne i Isenvad, hvor der også har været nok at indsamle.

Blandt det indsamlede var der i år noget ganske særlig.

En gruppe børn fandt en 200 kroner seddel i vejgrøften uden for Isenvad. De 200 kroner er efterfølgende blevet brugt til indkøb af is.

Samme gruppe børn fandt også 7-8 bærbare computere, som var meget hårdt medtaget. Denne sag er efterfølgende anmeldt til politiet, og vil indgå i efterforskningen af diverse indbrud i området.

Resultatet af årets affaldsindsamling er følgende: Dåser: 239 stk. Flasker: 34 stk. Mængde: 204 kilo.