Sådan skal storstilet plan for søfronten blive til virkelighed

Byrådet har vedtaget en udviklingsplan for de attraktive og bynære arealer langs søfronten i Silkeborg midtby

17. december 2019, 15.47

Udviklingsplanen er udviklet i samarbejde med tegnestuen EFFEKT og bygger på de bedste idéer fra en arkitektkonkurrence med deltagelse af tre internationale arkitektteams (med EFFEKT som vinder), som blev afviklet i 2018-2019 af Silkeborg Kommune, Realdania og lokale samarbejdspartnere.

SILKEBORG Outdooraktiviteter og leg langs søbredden, et kulturelt samlingspunkt med plads til et nyt og anderledes Museum Jorn, en oplevelsesrute gennem natur- og kulturperler, nye boliger og flytning af to store veje.

Det er nogle af elementerne i den nye udviklingsplan, der viser vejen for, hvordan de helt centrale arealer langs Søfronten i Silkeborg skal udvikle sig.

- Vi har allerede afsat penge til første etape af omdannelsen. Det indebærer en flytning af de to veje, Søvej og Christian 8.s Vej, der i dag løber langs med søbredden og udgør en barriere for bylivet, og at området kan udvikle sig. Ved at flytte vejene skaber vi plads til en grøn bypark og et levende byrum, hvor vi kan bo, være kulturelle, lege og få pulsen op – helt tæt på naturen og vores hyggelige gågader, siger borgmester Steen Vindum.

Formålet med udviklingsplanen er at sikre, at midtbyen også i fremtiden af præget af liv, handel og oplevelser i en tid, hvor danske byers bymidter og handelslivet er under hastig forandring.

Samtidig skal planen binde naturen og Silkeborg midtby bedre sammen.

Mange rosende ord

Da byrådet vedtog udviklingsplanen fik den mange rosende ord med på vejen.

Rune Kristensen (S) sagde, at Socialdemokratiet er store tilhængere af planen for søfronten.

- Planen giver mulighed for styrkelse af vores identitet som en stærk kultur, kunst og sportsby, der med et nyt Museum Jorn vil løfte den fantastiske kunstarv, som Asger Jorn gav til byen. Det handler både om kunsten og Jorn’s indstilling til livet, der inspirerer og som Museum Jorn har arbejdet med, at skabe rum, hvor kunsten bliver bragt i spil, centralt i byen, sagde Rune Kristensen.

Omdannelsen af Søfronten er et omfattende projekt, som ikke bliver realiseret over en nat.

- Det er et meget stort projekt, som kommer til at foregå over en årrække i tæt samarbejde med borgere, foreninger og fagfolk. Men vi kan ikke løfte det alene. Vi tror og håber på, at de store fonde og bygherrer også kan se de store potentialer i projektet og vil være med til at gøre det til virkelighed, siger Steen Vindum.

Udviklingsplanen er derfor ikke en præcis plan for, hvor bænkene skal stå eller hvor bred, vejen skal være, men derimod en fleksibel plan, der kan udvikle sig over tid.

Øst for rådhuset er det en del af planen at etablere en såkaldt sportshub, hvor der skal være plads til udendørsaktiviteter. Den grønne bakke skal forbinde Søfronten og Søtorvet med en grøn fodgængerbro hen over Christian 8.s Vej. Sporthubben skjuler desuden en p-kælder nede under den grønne bakke.
UDVIKLINGSPLANEN FOR SØFRONTEN

Udviklingsplanen for Søfronten rummer seks bærende principper:

1. Fra trafik og biler til bypark med mennesker og byliv

I dag er det veje og parkeringspladser for biler, som dominerer. I fremtiden bliver Søfronten omdannet til en grøn bypark med plads til leg, bevægelse, kultur og møder mellem mennesker.

2. Søvej og Christian 8.s Vej skal flyttes Søvej skal flyttes væk fra søen og om på den anden side af rådhuset. Christian 8.s Vej skal også flyttes væk fra søen. Det skaber plads til en grøn bypark, hvor der i dag er veje og parkering.

3. Kulturdynamo med udgangspunkt i et nyt Museum Jorn

Vest for rådhuset skal der være et kulturelt samlingspunkt med plads til et helt nyt og anderledes Museum Jorn og en række andre funktioner, der forener kultur og outdoor. Det skal være et kraftcenter for kunst, kultur og kreativitet og et arkitektonisk vartegn for Søfronten.

4. Sportshub øst for rådhuset

Øst for rådhuset skal der være en sportshub til outdoor-aktiviteter, leg og bevægelse. Det bliver et mødested og et samlingspunkt, som skaber byliv, og der er plads til fx et søbad, aktiviteter, legeplads og en tribune på en grøn bakke.

5. Boliger skaber mere byliv

Nye boliger betyder flere mennesker, og flere mennesker betyder endnu mere liv i byen - hele døgnet, hele året. Langs Søfronten er der mulighed for at placere boliger flere steder. Syd for rådhuset kan det eksisterende byggeri omdannes til boliger. Og ved byparken - både længst mod vest og længst mod øst - er der mulighed for at bygge boliger, hvis byrådet beslutter det.

6. Parkering samles på få steder

For at få frigjort arealer til byparken bliver bilparkering samlet i nogle få parkeringshuse og parkeringskældre. Det betyder, at bilerne kommer til at fylde mindst muligt i bybilledet. Syd for rådhuset kan der bygges et p-hus med boliger oven på. Mod øst, under den grønne bakke ved Sportshubben kan vi skjule en p-kælder.

Og vest for rådhuset skal parkeringsmulighederne ved kulturdynamoen undersøges.