Nu skal du høre, Niels

21. november 2020, 08.00

BYUDVIKLING Nu ved jeg jo fra vores fælles fortid i de glade dage på Jazzhus Stalden, at Niels Præstkær har en god humor. Derfor opfatter jeg også hans læserbrev med titlen »Fake news from mr. Rye Rasmussen« som et forsøg på at være morsom. At det så skal ske på min bekostning, lever jeg fint med. Måske skal jeg lige starte med at slå fast, at når jeg udtaler mig, så gør jeg det ikke på vegne af SF, men som privatperson. Når jeg afsluttede det indlæg, som Niels Præstkær åbenbart er uenig i, med at skrive, at jeg var tidligere byrådsmedlem for SF, ja, så var det for at sige, at det var jo sådan, det var - i 32 år.

Niels Præstkær undrer sig over, hvad »boligorienteret byfornyelse« er for noget. Og nu skal du høre, Niels: begrebet dækker simpelthen over den byplanlægning, som det daværende byråd besluttede omkring 1990. Det havde været sådan gennem 60erne og 70erne, at der blev revet temmelig mange boliger ned i Midtbyen. Det var der nok gode argumenter for, for mange af dem var gamle og nedslidte, mange af dem var uden toilet og bad, og det kneb f.eks. også med isolering. Men den massive nedrivning medførte også, at Midtbyen var ved at blive affolket efter butikkernes lukketid.

Det var på den baggrund, byrådet for ca. 30 år siden besluttede at vende udviklingen i Midtbyen ved at lave »boligorienteret byfornyelse«. Den strategi har de skiftende byråd faktisk arbejdet efter lige siden. Der er kommet væsentlig flere, moderne boliger og der er skabt mere liv på gader og stræder - også efter butikkernes lukketid. Midtbyen er blevet meget mere attraktiv at bo og leve i, der er mere kultur og andre oplevelser. Ingen nybyggede boliger står tomme.

Mit synspunkt har hele tiden været, at folk gerne vil bo i en lidt mere fortættet bymidte. Og jeg mener også, at de mange nye boliger har tilført Midtbyen mange gode kvaliteter

Jørn Rye Rasmussen

Mit synspunkt har hele tiden været, at folk gerne vil bo i en lidt mere fortættet bymidte. Og jeg mener også, at de mange nye boliger har tilført Midtbyen mange gode kvaliteter. Vi kunne jo gå en tur rundt og kigge på det i fællesskab, Niels?