Endnu et skridt i den grønne omstilling

29. januar 2020, 12.08

VARMEPUMPER Ambitionerne er store hos Gudenådalens Energiselskab (GUES), hvor der arbejdes på højtryk for at udnytte de nyeste teknologier, og hermed frigøre sig fra de fossile brændsler (olie - gas).

Vor ambition er at kunne drive et topmoderne og tidssvarende varmeforsyningsanlæg, hvor vi ikke bestræber os på at blive CO2-neutrale, men på at blive CO2-fri. Vi mener ikke, at det er ambitiøst nok, at forsøge at blive CO2-neutrale, med de klimamål, der er fremlagt af den nuværende regering, og vi er godt på vej. Det væsentligste for os vil være, at vi fremover arbejder hen imod ikke at skulle sætte ild til noget, og hermed udlede CO2.

I løbet af sommeren bliver der leveret 3,6 MW varmepumper, der skal installeres i den nye tilbygning, der er ved at være tilendebragt på Jørgens Allé, ved en udvidelse af det nuværende kraftvarmeværk. Vi har store forventninger til denne udbygning, og ser dette som den første væsentligste udvidelse, mod at nå de klimamål, der er sat til varmesektoren. Varme, der her vil blive produceret, vil blive et lignende anlæg, som vi i dag driver i et tæt samarbejde med Grundfos, med »Energicentralen«.

Den næste milepæl er allerede planlagt, og det var med stor glæde, at vi før nytår modtog en godkendelse fra Teknik og Miljø, og afventer den endelige politiske godkendelse den 30. januar, på anvendelse og varmeoptagelse fra spildevandetsudløbet fra Bjerringbro Rensningsanlæg. Dette projekt har et stort potentientale, og vi ser meget frem til etablering af dette nye anlæg, der vil blive placeret ved Gudenåen og rensningsanlægget. Også her vil der blive fokuseret på etablering af 4,0 MW varmepumper, i en præsentabel bygning, der vil blive bygget i naturmaterialer, der er særlig udvalgt til området og formålet. Dette anlæg vil samtidig blive forbundet til et nyt ATES, for at kunne sæsonlagre varmen om sommeren til efterår/vinterperioderne hvor energien ønskes udnyttet fremfor afbrænding af fossil brændsel til varmeproduktionen. Dette anlæg vil alene bidrage positivt i vor samlede miljøregnskab med en besparelse på ca. 65.700 ton CO2, hvilket er et stort ønske fra bestyrelsen og ledelsen i GUES, for at imødekomme en bæredygtig lokal varmeproduktion, til glæde for andelshavere/forbrugere i GUES og miljøet. Et ansvar som vi tager meget alvorligt.

Når disse anlæg er i fuld drift, og der arbejdes ihærdigt på, at begge anlæg er i fuld drift, ved udgangen af 2020, vil det betyde, at GUES har ca. 75% fossilfri varmeproduktion. Derfor undersøges det allerede, hvordan vi med fornuft, og sikring af en positiv udvikling i vor selskabsøkonomi, med tanke på de nyeste teknologier og rammevilkår (bestemmelser fra energiforliget), får afdækket vor resterende del (de 25%) af varmeproduktionen, der forsat er fossil produktion. Her undersøges der forskellige muligheder, og vi er meget varme på et solfangeranlæg, der sandsynligvis vil kunne implementeres i anlægget ved rensningsanlægget, og vort grundlager. Men der er også andre muligheder, som der arbejdes på, og vi forventer, at kunne kaste mere lys over dette ved vor kommende generalforsamling i april måned i år.