Steen Vindum er ny formand for Midttrafik

Tidligere borgmester i Silkeborg skal stå i front for den kollektive trafik i Region Midtjylland

Udgivet:21. januar 2022, 15.14

Læsetid:2 minutter

Steen Vindum (V), til højre på fotoet udgør bestyrelsen sammen med Anders Bøge, Arne Lægaard, Simon Vanggaard, Benny Hammer, Christian Engelbrecht-Pedersen, Claus Leick, Morten Flæng og Hüseyin Arac.

Adam Haff
Journalist| haff@midtjyllandsavis.dk
Adam Haff
Journalist| haff@midtjyllandsavis.dk

Journalist

Se artikler af Adam Haff

SILKEBORG Midttrafiks repræsentantskab har på et konstituerende møde fredag valgt en ny bestyrelse for Midttrafik.

Steen Vindum (V) er udpeget som bestyrelsesformand.

De ni bestyrelsesmedlemmer skal stå i spidsen for den kollektive trafik i Region Midtjylland de næste fire år sammen med Midttrafiks ejere. De er Region Midtjylland og de 18 kommuner i regionen.

Glæder sig

Steen Vindum glæder sig til at samarbejde med Midttrafiks nye bestyrelse om at udvikle den kollektive trafik i Midtjylland.

- Kollektiv trafik blev hårdt ramt af covid-19. Foran os ligger et hårdt arbejde med at vinde de sidste kunder tilbage til bus, tog og letbane og ikke mindst tiltrække nye. Vi skal udnytte, at den voksende klimaudfordring og den stigende trængsel taler til vores fordel fremfor privatbilisme ved at udvikle produkter, der er tilpasset kundernes behov og efterspørgsel. Samtidig skal vi som bestyrelse sikre, at borgerne i Midtjylland får den bedst mulige kollektive trafik inden for de økonomiske rammer, som ejerne giver os, siger han.

Steen Vindum (V) mistede borgmesterposten til Helle Gade (S) ved kommunalvalget i november måned. Han er i dag medlem af byrådet i Silkeborg.

Erfarne folk

I trafik-bestyrelsen får han følgeskab af erfarne politikere, som Anders Bøge, Arne Lægaard, Simon Vanggaard, Benny Hammer, Christian Engelbrecht-Pedersen, Claus Leick, Morten Flæng og Hüseyin Arac.

Regionsrådet har udpeget to af medlemmerne og kommunalbestyrelserne fra de 18 kommuner i regionen har udpeget de sidste syv.

Bestyrelsens første opgave var at udpege Arne Lægaard, som formand for Midtjyske Jernbaner og Morten Flæng som næstformand. Claus Leick bliver Midttrafiks repræsentant i Letbanerådet.

Vindum og den øvrige bestyrelse har blandt andet ansvaret for trafikselskabets indkøb af offentlig servicetrafik gennem udbud, fastlæggelse af rutenet og køreplaner for lokal og regional bustrafik ud fra kommunernes og regionens ønsker.

Sammenhængende tilbud

Bestyrelsen skal koordinere trafikken, så den udgør et sammenhængende tilbud for kunderne inden for Midttrafiks område og på tværs af trafikselskaber. Den har ansvaret for en trafikplan, der hænger sammen med statens, og som udtrykker regionens og kommunernes politiske/økonomiske målsætninger for den offentlige servicetrafik.

Bestyrelsen er også ansvarlig for fastsættelse af takstsystem, takster og billetteringssystem, individuel og handicapkørsel. Herudover har region og kommuner valgt at lade Midttrafik udføre individuel persontransport.

Endelig har bestyrelsen også ansvaret for at være frafikkøber og infrastruktur-forvalter på privatbaneområdet, information, markedsføring og dialog med kunderne.

Midttrafik har derudover seks strategiske indsatsområder: Grøn omstilling, fremkommelighed, bedre stoppesteder, bedre flextrafik, digitalisering og Ny normal.

Midttrafiks repræsentantskab er sat sammen af et medlem fra hver af de 18 kommuners kommunalbestyrelser. Aarhus Kommune, der yder det største årlige tilskud til Midttrafiks finansiering, har ret til en plads i trafikselskabets bestyrelse.