En aften om Sejs-Svejbæk IF’s historie

25. oktober 2019, 19.30

I 1976 skulle der skaffes penge til klubhusbyggeri i Sejs-Svejbæk. På fotoet her er det en af hovedkræfterne i arbejdet hermed, Keld Melgaard Kristensen (til højre), og sparekassedirektør Sigurd Rasmussen fra Bikuben, der udlånte penge til byggeriet. De præsenterer en bagrude-streamer med opfordring til at støtte indsamlingen.

SEJS-SVEJBÆK Idrætsfaciliteterne i Sejs-Svejbæk står over for store udvidelser og forbedringer i de kommende år, og ud over kommunale kroner indgår der også en stor, lokal indsats for at skaffe midler til udbygningen. Men det er langtfra første gang, at lokale kræfter i området gør en stor indsats for at skaffe penge til idrætsfaciliteter.

Det kan man høre om, når Sejs-Svejbæk Lokalhistoriske Forening i og SSIF Ældre Idræt, inviterer til møde onsdag 30. oktober kl. 19 i Multihuset i Sejs-Svejbæk, hvor man vil fortælle om idrætsforeningens historie og betydning for lokalsamfundet.

Foreningen blev stiftet i 1957 på konditoriet i Sejs. Og siden da har mange ledere og ildsjæle ydet en enorm indsats for at føre foreningen frem til det, den er i dag.

Tilmelding til Kai Laursen.