Økonomien i Birch Ejendomme og Bostad A/S

13. januar 2020, 12.49

BOLIGBOBLE I 2019 udtrådte Tvilum-familien og Poul Konrad Beck af ejerkredsen bag Birch Ejendomme. I stedet indtrådte fire rådgivere (en advokat og tre revisorer) som nye partnere.

I 2019 berettede MJA også om Birchs salg af flere projekter til anonyme investeringsselskaber: Koncenton, Crescendo og Niam.

Medio december fortalte Birch i MJA om håndslag mellem ham og Bostad A/S i årets største salg på kr. 1120 mio. for 469 boliger fordelt på fire projekter heraf to i Silkeborg.

Bostad A/S har en meget informativ hjemmeside, der fortæller:

1) det 100% ejede datterselskab Holding Aps ejer syv datterselskaber, der ejer i alt 106 stk. meget forskellige former for fast ejendom i Danmark med i alt 1303 tilknyttede lejemål.

2) CL Denmark ApS og Olav W. Hansen er hovedaktionær og ejer ca. 80% af aktiekapitalen i Bostad A/S.

3) Bostad A/S har indgået låneaftale med hovedaktionæren om ret til at låne op til kr. 250 mio., som forrentes med 8% p.a. og forfalder til betaling 31/1-22. Långiver har ret til at konvertere lånet til aktiekapital i Bostad A/S.

4) Bestyrelsesformand i Bostad A/S er M. Mohamed fra London, der tillige er formand for og direktør i et meget stort antal selskaber.

5) Bostad A/S havde pr. 30/6-19 et årsresultat på kr. 40 mio. heraf kr. 17 mio. i form af dagsværdiregulering af fast ejendom for kr. 1730 mio.

Ifølge selskabsmeddelelse fra Bostad A/S af 16/12 -19 har man med Birch Ejendomme indgået aftale om erhvervelse af 100% af anpartskapitalen i de fire ovennævnte boligprojekter med i alt 469 boliger til en aftalt ejendomsværdi på i alt kr. 879,6 mio. Overdragelsen vil blive gennemført i takt med færdigopførelse i perioden 1/9-20 til 1/3-21. I selskabsmeddelelsen fra Bostad A/S indgår hele 10 forskellige selskaber under Birch Ejendomme.

De to ejendomskoncerner ligner i opbygning hinanden, men hjemmesiden for Birch Ejendomme indeholder i modsætning til Bostad A/S intet om selskabsforhold og økonomi. Når der nu er både en advokat og tre revisorer med i ejerkredsen bag Birch Ejendomme, skulle det jo nok kunne lade sig gøre at informere om selskabsforhold og økonomi i Birch Ejendomme lige så åbent som Bostad A/S (Silkeborgs nyeste ejendomsspekulant).

Den aktuelle negative rente på minus 0,75 er baggrund for en meget stor alternativ investering (spekulation) i nyopførte private udlejningsboliger. En »boligboble« som under finanskrisen kan næppe undgås. Med de mange investorer og selskabskonstruktioner vil en boligboble kunne blive meget problemfyldt både for beboerne i de nyopførte udlejningsboliger og for Silkeborg kommune.