Den bynære natur omkring Bragesvej har stadig chancen for overlevelse

Udgivet:15. september 2023, 10.36

Læsetid:2 minutter

Af Henrik Jørgensen. Bragesvej 17 Silkeborg

BRAGESVEJ Kampen for bevarelse af gammel bynær skov med kildeværd og skovsø fortsætter. Sagen har mange aspekter i sig, også lokalpolitiske. Det ses blandt andet ved skiftende stillingtagen til spørgsmålet, om en dispensationsansøgning skal afvises eller godkendes.

Når sagen kendes i detaljer, er der ikke megen tvivl. En dispensation fra skovbyggelinjen skal afvises. På byrådsmødet den 26, september skal sagen behandles politisk. Forvaltningen har udarbejdet et resume af sagen, herunder de mange høringssvar, og det fremgår tydeligt, at en dispensation skal afvises.

Den efterhånden gamle lokalplan fra 2007 betød opførelsen af 34 rækkehuse i 2009, og allerede dengang, og efter daværende regler, blev respektzoner ved skovbyggelinjer ikke overholdt. Det var og er et tab for naturen. Byggeriet var en aftale mellem kommunen og bygherren af de 34 ens huse, og bygherren solgte hvert enkelt hus på markedsvilkår.

I samme lokalplan var beskrevet tre høje punkthuse, men de blev aldrig opført. Det var og er til glæde for den bynære natur. I 2023 har vi langt højere krav til naturbeskyttelse. En ejendomsudvikler har ansøgt om dispensation fra skovbyggelinjen og har taget udgangspunkt i den gamle lokalplan og de daværende regler. Det er selvsagt uacceptabelt at afvige fra nuværende regler, blot fordi hensynet til naturen var langt mere lemfældig i 2007.

Efter sigende viser skitseprojektet for de tre høje punkthuse, at de er et bæredygtigt byggeri. Jamen hov, det er jo fordi, vi i nutiden tillægger det stor værdi at bygge bæredygtigt. Så skal byggeriet naturligvis også bygges et sted, hvor der tages nutidigt og bæredygtigt hensyn til naturen.

Denne logiske sammenhæng tilsiger, at der ikke skal bygges midt inde i en skov med skovsø og kildevæld. Byggeriet bliver først for alvor bæredygtigt, når det bygges og placeres med minimal indvirkning på naturen.

Beslutninger skal træffes på nutidigt og oplyst grundlag. Det er vel nærmest en demokratisk ret at blive bedre oplyst i en verserende sag og derfra træffe beslutning på det nye oplyste grundlag.

Derfor opfordres til, at byrådet i denne sag tager beslutning i en nutidig kontekst og i henhold til kommunens gældende naturpolitik og gældende regler for byggeri. Dispensationsansøgningen skal derfor afvises.

Tak fordi du læste med.

Indlæser debat