Kultur: En investering i fremtiden

25. juni 2019, 10.29

Anne Heeager.

KULTUREN På det seneste har et par af vore byrådskollegaer, Hanne Majgaard og Anders Laugesen, i læserbreve beskrevet, at vi i Skanderborg Kommune bruger rigtig mange penge på såkaldt prestigeprojekter, og at vi prioriterer disse prestigeprojekter frem for kernevelfærd.

Dette billede kan vi ikke genkende!

Ser vi på kommunens udgifter til kultur i bred forstand, ligger vi blandt de kommuner, der bruger færrest penge pr. indbygger. I regnskabet for 2018 brugte vi 993 kr. pr. indbygger til fritidsområdet, biblioteksvæsenet, kultur og lignende. På landsplan ligger udgiftsniveauet på 1.781 kr. pr. indbygger. Vi synes ikke, at dette område kan ligge meget lavere, og vi er da også usikre på, hvilke konkrete projekter eller indsatser, Venstres byrådsmedlemmer mener, at vi burde undvære?

På anlægssiden er der heldigvis (!) i takt med, at vi er blevet flere borgere, sket meget på den kulturelle front i vores kommune i de senere år. Der er bygget en del idrætsfaciliteter, ligesom vi har foretaget nogle investeringer i Kulturhuset. Vi står også foran at skulle gennemføre et byggeri af et søbad ved Kulturhuset, hvoraf langt hovedparten af pengene er kommet som bidrag fra fonde, bl.a. Real Dania og Lokale- og Anlægsfonden.

Byrådet har vedtaget op til flere helhedsplaner for initiativer, som byrådet gerne ser gennemført. Her kan vi nævne planerne for Ejer Bavnehøj, Himmelbjerget, Øm Kloster og Museum Skanderborg. Forudsætningen for realiseringen er dog i alle tilfælde - som ved søbadet - at langt de fleste udgifter dækkes af tilskud fra fonde.

Derfor er det ikke et fair billede at stille det op som en nedprioritering af kernevelfærd eller en modsætning hertil.

Vi er helt med på, at vi skal levere kernevelfærd af høj kvalitet . Vi erkender også, at der er områder, der har brug for at blive løftet. Men vi kan ikke fuldstændigt lukke øjnene for, at også kulturhus, idrætshaller, kulturskole, biblioteker og museer er en vigtig del af vores kommunes selvforståelse. Med andre ord, at kultur (bredt fortolket) bidrager til at opfylde behov vore borgere har, og sikre at de synes, de bor et godt sted.

Foreninger og frivillige yder et gigantisk bidrag til kulturlivet i Skanderborg kommune. Det skal vi støtte, præcis som vi støtter vores fyrtårne, og vi skal være bevidste om, at det betaler sig.

Ud over den konkrete økonomiske bundlinje er der de menneskelige. Her handler det om socialt samvær, glæde, udvikling og oplevelser. Skanderborg kommune har et rigt kulturliv. Det er med til også at tiltrække nye borgere, der gerne vil bo et sted, hvor der er liv, og hvor man kan møde andre.

Det er med andre ord en rigtig god forretning også at bruge penge på kulturen. Vi burde faktisk bruge mere.

Forkortet af redaktionen