Frit valg frem for formynderi

16. oktober 2020, 12.13

VALGFRIHED Frihed under ansvar er et grundlæggende princip i Venstres politik. Vi vil give det enkelte menneske størst mulig frihed til at forme egen tilværelse og lykke, men under ansvar overfor andre mennesker. I modsætning til socialisterne, der holder meget af at presse folk ind i bestemte systemer. Dette princip er derfor gennemgående i Venstres politik, herunder i transportpolitikken, hvor vi tror på den enkeltes frie valg af transportform ud fra det behov, den enkelte familie har.

Vi skal ikke med højere afgifter og anden tvang piske folk over i kollektiv transport, hvis det er bilen, der opfylder den enkeltes transportbehov. Dertil kommer, at det i store dele af landet slet ikke er muligt at benytte sig af den kollektive transport. Men også på andre politikområder skal vi sikre danskernes frie valg.

Frit valg af sygehus er en af de landvindinger, vi er stolte af i Venstre. Det skal vi holde fast i. Det samme gælder de frie skoler, der er til stor glæde og gavn for mange landet over som et alternativ til kommunale og offentlige skoler. Alligevel udsættes disse ustandseligt for angreb på økonomien og friheden fra de røde partier, fordi socialister grundlæggende er imod det frie valg, selvom en del partiledere på venstrefløjen vælger en privat skole til lige netop deres egne børn. Tankevækkende. De røde partiledere må da være taknemlige for, at Venstre og andre partier har stået vagt om de frie skoler.

Borgernes frie valg er en uhyre central værdi i vores dejlige land og vores velfærd. Derfor skal vi værne om det frie valg - og udbygge det yderligere i de kommende år

Kristian Pihl Lorentzen

Frit valg for vore ældre medborgere er også helt afgørende. Det gælder både med hensyn til hjælp i eget hjem og med hensyn til plejehjem. Jeg kæmper for, at der i hver eneste kommune i fremtiden vil være mindst et friplejehjem som alternativ til gode kommunale plejehjem. Friplejehjem med plads til andre værdier og rammer for et godt liv for beboerne. Vi skal også give de ansatte på kommunale plejehjem større frihed under ansvar, så der frigøres tid fra vanvittigt bureaukrati til mere omsorg og samvær med de ældre.

Som et sidste eksempel på de frie valg, vil jeg nævne, at der bør indføres frit valg mellem offentlige og private jordemoderklinikker. Det har man allerede indført med stor succes i Region Sjælland. Lad os få det udbredt til de øvrige regioner snarest muligt. Slutteligt vil jeg påpege, at borgernes frie valg er en uhyre central værdi i vores dejlige land og vores velfærd. Derfor skal vi værne om det frie valg - og udbygge det yderligere i de kommende år.