Bevaring: Hvor der er vilje, er der en vej

10. maj 2021, 12.37

NEDRIVNINGSTILLADELSE Et gult bindingsværkshus i Sindig har delt vandende og bragt sindene i kog - hos nogen få i hvert fald.

Byrådsmedlem Kuno Danielsen har modigt sat sig op mod flertallet i Plan- og Vejudvalget og ønsker det, der beskrives som kommunens ældste bevarede hus, bevaret. Fuld sympati herfra om end det givet er en håbløs kamp.

At kombinere nyt med gammelt, at udvikle og samtidig bevare, at være progressiv og samtidig forankret i og forpligtet af vores historie giver udfordringer. Udfordringer der skal håndteres af politikerne i byrådet, arkitekter og byplanlæggere og naturligvis private økonomiske interesser

Steen Konradsen

Da Kuno Danielsen blandt andre steder beskrev sit ønske på Facebook medførte det den bemærkelsesværdige kommentar: »Køb det selv!«

Udover at være lidet konstruktiv, påpeger kommentaren naturligvis det dilemma, der ofte opstår ved diskussionen om ældre huse og kulturhistorisk værdifulde områder, at de er privat ejet, og det ikke altid er ganske enkelt at blande sig i de beslutninger, der træffes.

Nu er det altså meget få borgere, der som foreslået på egen hånd og af egen lomme kan bidrage med væsentlige beløb til bevarelse af vores kulturarv og historie. Men det har vi heldigvis til gengæld fællesskabet til, og det er af samme grund overladt til dem, vi vælger til at træffe beslutningerne for os alle.

Så vi må fremsige en stille bøn om, at de midt i det nødvendige og hektiske arbejde med gigantiske lyskryds, mountainbikestier over alt i vore skønne skove, lokalplaner med rækkehuse så langt øjet rækker, samt ikke mindst statistik over hvor mange borgere, der nu er flyttet til kommunen, også i en stille stund tænker på ansvaret for den kulturhistoriske arv, de også er sat til at forvalte. At dømme efter flertallets ageren i de senere år, har de meget få stille stunder.

Dog har Kuno fået opbakning fra nogle modige byrådskandidater fra det største parti i byrådet, og heriblandt bestyrelsesmedlemmer af den lokale vælgerforening. Så måske er der alligevel håb om, at denne side af de politiske beslutninger, i fremtiden vil nyde fremme.

For vi bør vel på en eller anden måde, når vi tager beslutning om at nedrive et lille uanseeligt bindingsværkshus i Sinding fra 1600-tallet eller et af arkitekt K.P. Kristjansens første huse beliggende på den kulturhistorisk bevaringsværdige østside af Christian 8.s Vej overveje, hvad en eftertid om 25 eller 50 år vil tænke om os.

At kombinere nyt med gammelt, at udvikle og samtidig bevare, at være progressiv og samtidig forankret i og forpligtet af vores historie giver udfordringer.

Læs også
DF kræver hus-sag i byrådet: Vil bevare stuehus fra 1650
+Abonnement
Læs også
V-kandidater vil også bevare hus fra 1650
+Abonnement
Læs også
Venstre i Silkeborg vil bevare kommunens ældste bygning

Udfordringer der skal håndteres af politikerne i byrådet, arkitekter og byplanlæggere og naturligvis private økonomiske interesser. Men de kan løses i fælleskab af en rig by og et rigt samfund. Hvordan det nye byråd, der sammensættes til november, så end bliver sammensat, må vi håbe, det ser lidt anderledes på det end det nuværende.

Som den gæve udbryderkonge Lorentzen så filosofisk formulerede det over den løsning, han fandt: »Hvor der er vilje, er der en vej«. Og det er måske der, hunden ligger begravet!

Indlæser debat...