Politikere giver igen dispensation

20. august 2019, 14.44

Premiere på Cabaret. Pausen. Jysk Musikteater. Foto: Martin Ballund

BYGGERI I et læserbrev i MJA i marts måned i år udtrykte jeg frygt for fremtiden for nogle af Silkeborgs gamle og for byens historie væsentlige og bevaringsværdige bygninger.

Det gjaldt den gamle Birkedommerbolig fra 1888 og arrestforvarerboligen, der kun er lidt yngre. Sammen med politistationen udgør området det Ejgil Prinds fra Bevaringsforeningen i et velformuleret og oplysende læserbrev kaldte det gamle justitskvarter.

Er vi virkelig så fattige i Silkeborg, at vi ikke har overskud til at bevare den slags områder?

I læserbrevet i marts anførte jeg, at man kunne frygte, at bygningernes skæbne var beseglet, når først nogle driftige ejendomsudviklere havde kastet deres blik på dem. Referatet fra mødet mandag den 12. i Plan- og Vejudvalget bekræfter til fulde, at der var grund til frygten.

Er man virkelig blevet synsk på sine ældre dage? Næ, såmænd ikke. Det var faktisk ganske forudsigeligt.

Det følger det mønster, vi desværre ser igen og igen i Silkeborg Kommunes håndtering af den type sager. Kulturelle hensyn, hensyn til de berørte kvarterer og naboer, for ikke at tale om kommuneplanen som politikerne selv har udarbejdet, bliver igen og igen tilsidesat til fordel for byggeudvikleres ønsker.

Planerne for arrestforvarerens bygning er et 6 etagers boligbyggeri, der kræver dispensation fra såvel antal etager samt bebyggelsesprocent. Som sædvanligt intet problem, for der er jo masser af penge i det for udviklerne.

Har politikerne slet ingen betænkeligheder ved - eller krav til - den massive nye bygning, der kommer til at virke voldsom i det lille snævre område. Jo da naturligvis. De har vist forlangt, at den skal opføres i røde sten. Sådan!

Om det sidste er en trøst for bagboerne ned mod Åhavevej er et godt spørgsmål. De er i forvejen udfordret af en Nordskovsvej, og med de påtænkte byggerier i området må de leve med direkte indsigt i deres stuer, skyggevirkning der for altid fjerner solen det meste af dagen og året, samt at hele herlighedsværdien og sikkert også den økonomiske værdi af deres ejendomme forringes kraftigt.

Den slags ting vil jo desværre ind imellem ske for nogle borgere i et demokrati, men det sker normalt kun, når det nødvendiggøres af hensynet til helheden og dermed til os alle.

Men i dette tilfælde er det vist et hensyn til ønsker hos nogle byggeudviklere. Der er desværre så mange penge i at bygge massivt i centrum, at det stort set kvæler enhver demokratisk debat.

Men der er jo også forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager.