Trafikplanlægning?

Udgivet:18. marts 2023, 07.30

Læsetid:2 minutter

Af Jørgen Stadel Nielsen. Siøvej 11 Hadsten

JERNBANEN I forbindelse med den igangværende planlægning af jernbanen mellem Silkeborg og Aarhus kan jeg ikke undlade at tænke på fortidens jernbane mellem Silkeborg og Rødkærsbro (åbnet 1924 og nedlagt i 1968).

I 1946 skrev Rasmus Mortensen i sin bog »Balle Sogn - Af Silkeborgegnens historie«:

»I fyrretyve lange år havde man ventet på tog, og da det så endelig nåede frem, var rejsegodset og publikum lige netop kørt bort med hidkaldte automobiler.«

Selvfølgelig kan det mulige passagergrundlag for en jernbane mellem Silkeborg og Aarhus på ingen måde sammenlignes med en hedengangen jernbane mellem Silkeborg og Rødkærsbro, men måske vil man alligevel i f.eks. 2046 kunne læse en artikel i Midtjyllands Avis med ca. følgende indhold:

»Jernbane foreslås nedlagt!

Fra Christiansborg oplyses, at Realistisk Folkeparti (RF), som jo fik stor og uventet fremgang ved det nylige folketingsvalg, vil stille forslag om at nedlægge jernbanen mellem Silkeborg og Aarhus.

Jernbanen blev indviet i 2034 efter flere forsinkelser, som bl.a. skyldtes budgetoverskridelser og manglende bevillinger, men allerede kort tid efter indvielsen udeblev størstedelen af de forventede passagerer.

Det var næsten umuligt at blive transporteret mellem Silkeborg Banegård og de store boligområder i Silkeborgs udkant, og ikke mindst var problemerne store for beboerne i de mindre omegnsbyer.

Mange af de forventede passagerer var derfor netop kørt bort ad motorvejen til Aarhus i individuelle, tidsbesparende, trafiksikre og klimaneutrale køretøjer.

Forpersonen for RF udtaler i dag til Midtjyllands Avis, at den teknologiske udvikling har overflødiggjort jernbanen, og hyn forventer, at forslaget vil blive vedtaget i Folketinget.«

Det bemærkes at ordet »hyn« ikke er en stavefejl.

Jeg regner med, at brug af ordene »han« og »hun« vil være forbudt inden 2046 og erstattet af et kønsneutralt ord som f.eks. »hyn«.

Negativ tankegang? Ja, måske, men chancen/risikoen for, at det går som beskrevet, kan vel ikke fuldstændig negligeres.

Indlæser debat