Tre forhold kan gøre en linjeføring gennem Sejs-Svejbæk attraktiv

Udgivet:28. maj 2022, 08.59

Læsetid:2 minutter

Af Mikkel Tholstrup Dahlqvist Pendler og beboer i Sejs-Svejbæk

LINJEFØRING Den seneste tids voldsomme prisstigninger på byggematerialer kan få økonomien i den kommende jernbane mellem Silkeborg og Aarhus til at vakle og i sidste ende gøre debatten om linjeføringen overflødig.

Ikke desto mindre har et politisk flertal i Silkeborg Byråd nu lagt sig fast på, hvordan de ønsker linjeføringen for jernbanen. Uden endnu at kende de økonomiske konsekvenser, konsekvenserne for natur og miljø samt muligheden for at opretholde den eksisterende togdrift over Ry og Skanderborg peger de fem partier på den såkaldte C1-linjeføring, der går gennem den fredede del af Nordskoven langs Nordskovvej og videre langs Silkeborgmotorvejen mod Aarhus.

Hvad de fem partier reelt bygger deres stillingtagen på står hen i det uvisse. C1-linjeføringen blev kun overfladisk behandlet i Trafik- og Byggestyrelsens forundersøgelse fra 2016.

Derfor er det også alt for tidligt at afvise de to andre linjeføringsmuligheder, C3 og C4, som fortsat er i spil, og som har to åbenlyse fordele i forhold til C1-linjeføringen.

(1) Det er muligt at genbruge de knap syv kilometer skinner fra Silkeborg til Svejbæk, hvilket betyder, at nyanlægget bliver omkring 20 procent kortere.

Og (2) det kan være muligt at koble Svejbæk Station på den hurtige forbindelse til Aarhus, hvorved rejsetiden fra et af kommunens helt store bosætnings- og vækstområder til Aarhus C bliver på bare lidt over 20 minutter.

Det sidste er ikke uvæsentligt for den kollektive transport i Sejs-Svejbæk, da det er planen at halvere antallet af afgange på den eksisterende jernbane, når banen står færdig. Hvad den nedprioritering betyder for passagertallet og den fremtidige betjening på banen, kan man indtil videre kun gisne om.

Tre forhold kan derfor gøre en linjeføring gennem Sejs-Svejbæk attraktiv. Og indtil disse tre forhold er tilstrækkelig belyst, bør byrådet afholde sig fra at anbefale en linjeføring frem og en anden.

1) Kan der etableres et stop på Svejbæk Station? Ingen ønsker tog i Sejs-Svejbæk, hvis de ikke stopper. Hvis den kommende jernbane skal følge den eksisterende jernbane gennem Sejs-Svejbæk, skal der naturligvis kunne etableres et stop på Svejbæk Station.

2) Kan de fem overskæringer i Sejs-Svejbæk bevares? Kan overskæringerne bevares, vil det sikre bevægelsesfriheden i Sejs-Svejbæk. Samtidig sikrer det, at togene ikke kommer til at køre hurtigere end i dag. Snakken om tog gennem byen med 160 km/t eller 200 km/t kan dermed forstumme.

3) Kan vi undgå dobbeltspor igennem Sejs-Svejbæk? Dobbeltspor i Sejs-Svejbæk betyder ekspropriationer. Og det er der ingen, der ønsker. Hvis vi kan fastholde det nuværende enkeltspor, vil der ikke ske ændringer med jernbanen gennem Sejs-Svejbæk.

Hvis der efter den indledende analyse til efteråret kan svares bekræftende til de tre spørgsmål, vil de oplevede gener ved toget i Sejs-Svejbæk ikke være meget anderledes end i dag, og derfor bør linjeføringerne C3 og C4 også fortsat være i spil.

Mikkel Tholstrup Dahlqvist, Sejs-Svejbæk.

Indlæser debat