Norlys - en orientering til andelshavere

28. april 2020, 12.01

REGNSKAB Køber du el og du bor i Jylland, er der stor sandsynlighed for, at du er andelshaver i Norlys, tidligere kendt som Eniig, Energi Midt og MEF. Jeg har været i repræsentantskabet i disse selskaber i næste 30 år og har oplevet en konstant vækst og udvikling, mest meget positiv.

Eniig har fusioneret 3 gange i de sidste 4 år, og nu er vi blevet til Norlys med en omsætning på over 8 milliard kroner om året, og repræsentantskabet er nu på næsten 800 medlemmer, og stadig med repræsentantskabet som den øverste myndighed, men måske er den demokratiske proces udvandet en del, når Norlys kun holder et repræsentantskabsmøde om året, og når vi er så mange, at det er svært at komme til orde.

Den 30. april har vi et virtuelt repræsentantskabsmøde, hvor formandsberetning, regnskabet og budget for 2019 er sendt ud som små film, og bestyrelsen holder et lukket møde, som bliver filmet, og hvor de har nægtet at oplæse indvendinger eller kommentarer fra repræsentantskabets medlemmer.

Jeg har nemlig en stor bekymring for Norlys’ regnskab for 2019 og budget for 2020, og ville gerne have kunnet komme til orde inden afstemningen om godkendelse af regnskabet og budgettet.

Norlys har 2,5 milliard kroner investeret i »værdipapir«, og som har givet et afkast i 2018 på 228 million kroner og 328 millioner i 2019, men allerede har givet et minus i budgettet for 2020 på - 52 millioner kroner. Det er disse investeringer, som har givet det største afkast de sidste to år i Norlys, større end salg af el, bredbånd eller afkast fra vores investeringer i renewables, også kendt som vedvarende energi.

Jeg har på vores dialogmøde spurgt ind til, hvor de 2,5 milliard kroner er investeret, og om de er investeret etiske forsvarligt og svaret var ja. Jeg har også spurgt bestyrelse og direktionen, om man kunne få oplyst noget om investeringerne for at se om det passer.

Jeg har nu fået en oversigt over generelle betingelser for vores investeringer, men ikke hvad de enkelte investeringer er. Der står ikke noget om de etiske retningslinjer, eller om penge er investeret i firmaer, som bruger børnearbejde, eller i kul- og olieindustri, eller regnskovhugst, eller hvad der ellers kunne være en etisk tvivlsom investering.

Man kunne også spørge sig selv, om vi overhovedet skal bruge andelshavernes penge på denne slags investeringer.

Det er forbrugernes penge, som kunne bruges på anden vis, såsom at betale gæld ned i selskabet, investere mere i grøn energi, eller give forbrugerne deres penge tilbage!

Norlys har skrevet til mig og argumenterer med, at de 2,5 milliard er en lille del af vores aktiver på 28 milliard kroner, men de 28 milliard dækker også de bygninger og infrastruktur vi ejer, og nej, det er ikke en lille andel, det er mange penge.

Jeg tror ikke, at Norlys skulle have 2,5 milliard kroner investeret i værdipapir. Jeg kender ikke lovgivningen, men på en måde er det at spille hasard med forbrugernes penge. Hvad synes du?