Når døden banker på

Udgivet:13. september 2021, 13.17

Læsetid:1 minut

Af Anders G Christensen og Olav Nørgaard. Hhv. spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland og regionsråds- medlem for Venstre

HOSPICE Venstre i Region Midtjylland vil styrke den palliative indsats, der retter sig mod borgere med livstruende sygdom.

Regionerne har fra Rigsrevisionen fået skarp kritik af netop dette område, hvor vi ikke møder patienterne tidligt nok, og hvor tilbuddet i dag stort set kun retter sig mod kræftpatienter.

Vores mål er, at alle borgere ramt af uhelbredelig sygdom får mulighed for en samtale om, hvordan de ønsker den sidste tid, så der kan skabes tryghed for borgerne og deres pårørende
Anders G. Christensen og Olav Nørgaard (V)

Venstre vil arbejde på, at drifts-overenskomsterne med hospice åbnes, så borgere kan komme i ambulant behandling.

Vi vil også arbejde på, at kommuneaftalerne kommer til at indeholde mulighed for udgående funktioner fra hospice til borgere på plejecentre samt kommunale akutstuer og aflastningspladser.

Når vi også skal håndtere hjerte- og lungepatienter i den sidste fase af livet, må der givetvis også tilføres flere pladser. Godt 500 borgere i Region Midtjylland blev sidste år visiteret til hospice, men nåede ikke at få en plads. Det skal gøres bedre!

Demensområdet er en stærkt stigende udfordring. Demente skal helst ikke flyttes, men netop den gruppe og ikke mindst deres pårørende har rigtig meget brug for hjælp. Derfor bør der også laves aftaler om palliativt tilsyn i netop demensplejehjem.

Vores mål er, at alle borgere ramt af uhelbredelig sygdom får mulighed for en samtale om, hvordan de ønsker den sidste tid, så der kan skabes tryghed for borgerne og deres pårørende.