Anonyme annoncer i stedet for handlekraft

18. juni 2019, 10.45

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange For en god uges tid siden var der her i bladet indrykket en ganske stor annonce uden afsendernavn. Den rettede i et kraftigt og ikke særlig elegant formuleret sprog et udfald mod Hans Okholms initiativer i forbindelse med forsøget på at finde en løsning på det årelange problem med faunaspærringen ved Tange Sø. Anonyme henvendelser af den karakter siger ofte mere om afsenderen selv, end om den de retter sig imod. Og det er også tilfældet i det her eksempel, hvor annoncen viser en overraskende mangel på forståelse for den situation, vi lige nu befinder os i.

Efter mere end 20 års skyttegravskrig, hvor fronten i søkrigen stort set ikke har rykket sig, har vi nu en næsten historisk situation. Der er opstået en høj grad af enighed blandt de tidligere modstandere, og der er tilsyneladende nu en mulighed, som åbner op for en løsning på det hidtil fastlåste problem. Hans Okholm og med ham også lokale folk i Ans som René Birch og Jarl Gorridsen fortjener et stort kompliment. Tiden, hvor der hele tiden blot automatisk er blevet sagt nej til en enhver ændring af status quo ved Tange Sø, er tilsyneladende forbi, og der er skabt et fælles mål. Det går ud på, at der ikke må ske forringelser af søens kvaliteter for lokalbefolkningen, og der skal skabes en effektiv faunapassage til gavn for hele Gudenåens natur. Hele processen frem mod det mål kræver dialog, og den skal være på et mere oplyst niveau end hidtil, hvor helt udokumenterede udsagn har præget debatten.

Et afgørende skridt på den vej er en VVM-undersøgelse. Den vil kunne kaste lys over mange af de stillede spørgsmål, og den vil dermed også kunne løfte debatten op på et stærkt tiltrængt højere niveau.

Hvis personerne bag den anonyme annonce i MJA ville forstå det, så kunne de melde sig ind i debatten. De kunne måske også få medindflydelse, hvis den foreslåede ide om en lokal fond, som skal sælge folkeaktier til køb af Tangeværket, kan blive til virkelighed.

Den anonyme annoncering er ganske kostbar. Den koster formodentlig et femcifret beløb. Var de penge i stedet blevet gemt til investering i fondens aktier, så ville aktørerne bag annonceringen have udvist handlekraft af en ganske anden kvalitet. Og de var på den lange bane nok også blevet mere tilfredse med sig selv.