Vindmøller og borgerinddragelse

24. januar 2020, 12.21

VINDMØLLER Vi er vidne til, at ansøgninger om tilfældige vindmølleprojekter sendes til politikerne fra projektmagere og lodsejere, hvis primære formål er at tjene millioner. Hurtigt og nemt!

Det kræver besindighed og omtanke, af vore folkevalgte politikere at tage stilling til disse ansøgninger, så vi får de intelligente grønne løsninger, ikke de tilfældige. Man skal ikke løse et problem, ved så at skabe en række nye.

Der er jo en grund til at lave en lokalplan, og det er, at folk kan læse i lokalplanen hvad de kan forvente. Marsvinslund er ikke udlagt som vindmølleområde i lokalplanen. Dejligt, tænker man og køber en skøn ejendom.

Pludselig er der så alligevel planer om vindmøller. Silkeborg Kommune lever ikke op til den aftale, som er lavet med befolkningen i den vedtagne lokalplan.

Og det der virkelig kan bekymre er, at det ærlig talt virker som om, at kommunen slet ikke tager lokalplanen alvorligt. Det virker nærmest som et let pennestrøg at få lavet et kommuneplantillæg. Det er en meget letfældig omgang med planloven og befolkningens råderum og vilkår.

Marsvinslundprojektet ligger geografisk i en slags »knopskydning« på Silkeborg Kommune, som går ind i Viborg Kommune. Over halvdelen af de berørte borgere bor altså i Viborg Kommune og kan ikke stemme til kommunalvalg i Silkeborg. Er det demokratisk, kan man spørge?

Man kan i hvert fald sige, at det er temmelig kækt af Silkeborg Kommune, hvis de går med til projektet! Med mindre selvfølgelig, at der ligger en aftale under bordet mellem Viborg Kommune og Silkeborg Kommune. Silkeborg får vindmøller ved Marsvinslund og Viborg får vindmøller i Faldborgdalen - som ligger helt op af grænsen til Silkeborg Kommune. Nej, kan vi virkelig tro det om vore folkevalgte politikere ...? Hen over hovedet på borgerne i begge kommuner?

Der står i planloven, at borgere i videst muligt omfang skal inddrages i planlægningsarbejdet af et givent projekt. Men man kan spørge til, i hvor stort omfang det er en reel borgerinddragelse, som sker her, eller det mere er noget der ligner. Ja, man kunne fristes til at spørge, om det nærmere er en borgerunddragelse.

Der er en høringsperiode, men er det andet end en lovpligtig formalitet, hvor høringssvarene øjensynligt ingen reel betydning har? Samtidig har vi en miljøkonsekvensrapport, hvor negative konsekvenser af Marsvinslundprojektet konstant bagatelliseres, ja, ligefrem negligeres, i de skønsvurderinger, der bruges som grundlag for rapportens konklusioner. Synes det befordrende for tilliden til vores demokratiske proces?