Budgettet og Columbusskolen

5. november 2019, 12.59

BUDGET Skanderborg kommunes budget er netop vedtaget. En masse tal - og så langt, så godt!

Forud er gået en masse høringssvar, møder mellem forældrebestyrelser, medarbejdere, ledere, politikere og embedsmænd.

Embedsværkets og borgmesterens tekniske budget er derefter blevet endevendt og politisk behandlet i udvalgene og på budgetseminar. Endelig budgetforhandles der i dagevis. Der ændres, justeres, skæres til, og forligspartierne skriver under. En proces jeg har været en del af, rigtig mange gange.

MEN: Hvad var det lige, der skete på falderebet - i 11. time?

I budgettets prosa-del, var der pludselig indskrevet en pasus, kun ganske få kendte på forhånd!

En pasus der med et pennestrøg kan ændre tilværelsen for 50 udfordrede familier i kommunen.

Gennemføres »sidste øjebliks-ideen«, ser Columbusskolens fremtid pludselig helt uoverskuelig ud!

Columbusskolen, der via en utrolig dedikeret og målrettet pædagogisk indsat de sidste mange år, er vokset og vokset, og gået fra ca. 15 elever, til nu 50.

Som følge af elevtilgangen har den gamle, nedslidte skole, længe været i bekneb for flere - eller nye - kvadratmeter. Et behov budgetforliget for to år siden tog konsekvensen af og bevilgede en ny skole.

De sidste 1 ½ år har elevernes skole, legepladser og omgivelser derfor været en byggeplads, med byggerod, sikkerhedshegn, lastbiler, kraner, gravemaskiner og andre spændende ting, - og alt imens har skolens personale alligevel fået hverdagen til at fungere.

Lyset for enden af tunnelen, har hele tiden været udsigten til en ny og tiltrængt større skole.

Det er nu pludselig ændret til, at vores elever, der har meget brug for kendte rammer og forudsigelighed, sammen med deres familier kastes ud i endnu en periode med masser af ubekendte.

Fordi en eller to i toppen af det kommunale embedshierarki vil ombygge den knap færdige specialtegnede skole - til børnehave. Fordi pasningsgarantien er økonomisk uhyre vigtig.

MEN Skovbys vokseværk må og skal ikke komme bag på rettidig politisk omhu og planlægning!

Store politiske beslutninger skal, også i Skanderborgmodellen, tages med demokratisk åbenhed og inddragelse, - og ikke efterlade politikere, og sågar en udvalgsformand for netop det involverede område, - der først erfarer »ideen«, når et underskrevet budgetforlig foreligger!

Uanset målet er det ikke ordentlighed! Det er en OMMER!

Jeg ser frem til det møde hos os, du Trine Frengler (S) tilbød fredag, og du er meget velkommen til at tage hele dit undervisnings- og børneudvalg med - hurtigst muligt.

Så den rigtige beslutning kan tages af de folkevalgte politikere - baseret på argumenter og evidens, i demokratisk åbenhed - uden topstyring!

Forkortet af redaktionen