Gadekunst: Offentlig udsmykning - med kvalitet

21. juni 2019, 11.21

Foto: Martin Ballund

GADEKUNST Der har været debataften om kunsten i det offentlige rum. I Pladeshoppen, arrangeret af kunstneren Andreas Führer. Med debatindslag fra kunstnerne Andreas Führer, Frode Steinicke og undertegnede.

Både Andreas Führer og Frode Steinicke fortalte med stor viden og vid om udviklingen af kunst i det offentlige rum. Helt fra de tidligste hulemalerier udført af vore forfædre for 65.000 år siden, til den kunst vi kan se i bybilledet i dag. Grafitti, street art, gavlmaleri. Og hvad kunstnere ellers kan finde på at kede os med.

For som Frode Steinicke sagde. »Kunst i det offentlige rum kan være utrolig kedeligt«.

Og det bliver kunsten, hvis ikke den indeholder dette - at du enten må stoppe op og måbe, blive rørt, blive forarget, eller blive forelsket.

Der blev også diskuteret den netop igangværende kunstfestival i Silkeborg. Det er jo ikke en nedskrevet naturlov, at der skal være kunstfestivaler - eller skal være kunst i det offentlige rum. Men skulle der findes en sådan naturlov, så ville den kræve, at der er kvalitet i den kunst. Det, vi skal give til hinanden, skal altid være kvalitet. Det gælder i alle livets forhold. Ellers skal vi lade det være.

Man skal også overveje, hvor man vil hen med den kunstfestival. Skal det bare være en folkefest, hvor enhver, der har malet i blot en uge, kan deltage? Skal der være repræsenteret stærke kendte kunstnere? Brede skuldre bærer de svage. Eller er det hele ligegyldigt?

Silkeborg kommunes kulturudvalg bør rådføre sig med kompetente kunstnere. I det hele taget må det være sådan, at der bliver et uafhængigt kunstudvalg ved kommunen, der ikke spørger de, der ejer gavlene, murene, hvad de ønsker af udsmykning. Men giver ejerne et valg imellem hvad et kunstudvalg har besluttet sig for som udsmykning. Der skal være kvalitet. Så kan de tage imod tilbuddet eller lade være.

Om de skulle være nervøse for at et kunstværk skulle komme til at virke provokerende på den offentlige pænhed.

Hvad gør man, når man skal bygge et hus. Så ville man vel normalt kontakte en arkitekt. Skal man så ikke kontakte en kunstner - når man skal have udført kunst?

De fejlslagne gavlmalerier fra i efteråret kan vel på et tidspunkt males over igen.

Silkeborg har i dag en kompetent frodig skov af moderne kunstnere. Så brug dem Silkeborg. For bliver den kunstneriske kvalitet ikke bedre i forbindelse med gavlmalerier, offentlig udsmykning, så trækker man Silkeborg helt ud af den kunstneriske elite.

Ellers ville det efter min mening være bedre at bruge pengene til bedre velfærd på plejehjemmene, give mere rødvin til aftensmaden, flere pædagoger i børnehaverne, lade de små børn male byen rød.

Forkortet af redaktionen