Nævn placerer bombe under Tangeværket

Klagenævn har været hele fire år undervejs med en sagsbehandling, der underkender en afgørelse fra Viborg Kommune fra 2015

5. marts 2019, 13.53

Viborg Kommunes tilladelse til at Tange-værket på ubestemt tid kan indvinde vand til el-produktion, er nu blevet underkendt af Miljø - og Fødevareklagenævnet, der beklager behandlingstiden på fire år...

tange Gudenaacentralen må ikke indvinde vand til el-produktion fra 1. juni 2020.

Det er resultatet af en afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet. Her modtog man 4. og 5. marts 2015 en klage fra Danmarks Naturfredningsforening og Favrskov Kommune, efter Viborg Kommune havde givet Gudenaacentralen en tilladelse til fortsat indvinding af Gudenåens vand helt uden tidsbegrænsning.

Kommunens beslutning kom, efter folketinget i 2013 havde ophævet den koncessionslov, der siden 1920 havde udgjort lovgrundlaget for Gudaacentralens tilladelser til at udnytte Gudenåens vand til elproduktion på Tangeværket.

Klagenævnets afgørelse indebærer, som nævnt, at Viborg Kommunes vandindvindingstilladelse ophæves med virkning fra 1. juni 2020, og derfor også at kommunen skal behandle sagen forfra.

Begrundelsen...