DET ER DIT VALG - KV21

Favrskov skal være grøn, ren og mangfoldig

22. oktober 2021, 10.52

MILJØET Favrskov Kommune er præget af smuk natur, åbent land, skov, bakker, åer, landsbyer og mindre byer. Samtidig er der kort afstand til større byer som Aarhus, Randers, Viborg og Silkeborg. Det er det, vi sætter pris på i Favrskov, og det der tiltrækker både erhverv og nye indbyggere.

Men klimaforandringerne er over os, og stiger temperaturen, er konsekvenserne uhyggelige. Vi kan ikke vente på, at teknologien løser problemet for os. Der skal handles, og det er ikke nok med ord og planer.

SF arbejder både på landsplan og lokalt for at begrænse CO2-udledningen og andre trusler mod klima og miljø. Det er nødvendigt, hvis vi skal reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030.

Favrskov er også en tilflytterkommune. SF-Favrskov kæmper for, at vi udbygger med nænsomhed og omtanke

Søren Frandsen (SF)

Vi skal lægge vægt på giftfri landbrugsproduktion, som kan levere sunde fødevarer produceret på bæredygtig vis. Derved skåner vi også vores vandløb og grundvand mod forurening med næringsstoffer og pesticider.

Netop coronaåret 2020 viste os, i hvor høj grad vi har brug for at komme ud i naturen og væk fra asfalten. SF vil derfor arbejde for udvidelse af vores naturområder, så der både er plads til den mangfoldige natur og vores behov for at færdes i den.

Favrskov er også en tilflytterkommune. SF-Favrskov kæmper for, at vi udbygger med nænsomhed og omtanke. En vis bymæssig bebyggelse i form af etagebyggeri er nødvendig; men nyt byggeri skal æstetisk passes ind i eksisterende bymiljø, landskab og natur. Som udgangspunkt ser SF gerne adskilligt flere energivenlige, almennyttige boliger.

Indlæser debat