Slip Gudenåen fri

11. august 2020, 12.11

Foto: Jakob Stigsen Andersen

TANGE Som tilflytter til egnen (15 år) har jeg med stigende undren og interesse fulgt debatten om Gudenåen og spærringen ved Tange. Holdningerne er stærke og tonen ofte hård.

Fortalerne for status quo er centreret omkring Gudenåcentralen og Ans geografisk, et par politikere (Gorridsen og Pihl Lorentzen) samt kommunikationsfolk (Nilsson), mens fortalerne for en fritstrømmende Gudenå lader til at være væsentlig bredere funderet.

En central pointe for mig er, at spærringen af Gudenåen ikke er et lokalt anliggende. Gudenåen er et af Danmarks største vandløbssystemer og skal ses som et sammenhængende system - fra Tinnet Krat til Randers Fjord. Derfor er en spærring af hele åløbet også et fælles (nationalt) anliggende.

Indikationerne på, at en løsning SKAL findes, er mange. Utallige videnskabelige vurderinger og EU’s vandrammedirektiv understøtter, at Gudenåen skal strømme frit, også ved Tange.

Senest er værkets vandindvindingstilladelse blevet afslået med krav om habitatvurdering, hvilket betyder, at spærringen sandsynligvis også er i konflikt med EU’s habitatdirektivet, og dermed Danmarks forpligtelse for god biodiversitet. Når der alligevel ikke er sket noget, tilskriver jeg det dygtigt og ihærdigt lobbyarbejde fra den ovennævnte gruppe, som med alle forhåndenværende midler har afværget og udsat alle initiativer.

Set fra et naturperspektiv er der ingen tvivl - Gudenåen skal sættes fri. Det er faktisk pinligt, at der ikke er sket noget endnu. Potentialet for smuk natur og biodiversitet fra aller øverste hylde er fuldt tilstede. Jeg håber meget, at ministerens besøg bliver starten på et nyt kapitel i Gudenåens lange historie, med lykkelig slutning. Slip Gudenåen fri.