S, R og SF på afveje om svinebrug

10. juni 2021, 11.57

Foto: Colourbox

SVINEFARME S, R og SF slår i et debatindlæg til lyd for, at det af hensyn til det kommunale selvstyre er vigtigt, at kommunen kan vurdere og afgøre ansøgninger om udvidelser af landbrugsproduktionen, herunder særligt udvidelse af produktionen af grise. Ønsket er, at kommunen skal kunne træffe afgørelser på samme måde, som i sager om fx industri, vindmølle, larmende anlæg og andre aktiviteter, som belaster miljøet. Kritikken er, at husdyrloven af august 2017 ikke giver plads til dette, men at reglerne for husdyrbrug er styret af staten.

Før loven blev vedtaget, kan der findes hundredvis af eksempler på kommunale afslag på udvidelser og nybyggeri til husdyrproduktion, der med nyeste teknologi og byggemetoder kunne mindske udledningen af ammoniak, støj og støv til omgivelserne

Lars Clausen

Lige for at slå det fast: Det er kommunen der varetager miljøtilladelserne til husdyrproduktion. Ligeså er det kommunen der foretager kontrol af disse samt står for revurderingen af disse. Det er ikke lavet om.

Ændringen af husdyrloven i 2017 havde mange formål. En ændring fra dyreenheder til overfladeareal, ændring i udbringning af fosfor og ændring i det kommunale revurderingsarbejde. Dertil en forenkling af den kommunale miljøgodkendelsen, samt en ensretning af reglerne, så rammevilkår for husdyrproduktion blev ens i hele landet. Det er og bliver et godt princip, at det ikke er afgørende for en produktionstilladelse, om der tilfældigvis er et borgerligt eller et socialistisk/socialdemokratisk flertal i kommunalbestyrelsen.

I den omtalte lov sikres det, at en husdyrproduktion er til så lidt gene som mulig for omgivelserne. Naboer, miljø og klima.

Reglerne sikrer, at udvidelser og/eller nye byggerier af stalde opfylder de allernyeste krav og tekniske muligheder (BAT), for at den øgede produktion i et staldanlæg ikke belaster omgivelserne mere, men i stedet mindre.

Før loven blev vedtaget, kan der findes hundredvis af eksempler på kommunale afslag på udvidelser og nybyggeri til husdyrproduktion, der med nyeste teknologi og byggemetoder kunne mindske udledningen af ammoniak, støj og støv til omgivelserne. I stedet betød afslaget til brug af den nyeste teknologi, at landmanden måtte opretholde produktionen i gamle utidssvarende produktionsanlæg, til fortsat stor gene for naboerne, miljøet og klimaet.

Læs også
Vi ønsker mere lokalt selvstyre vedrørende store svinebrug

Fremtiden for husdyrproduktionen skal ske på lige vilkår i hele landet. Der er allerede i loven taget hensyn til landskab, naboer, miljø, veje og andet, som påvirkes af en ændring af husdyrproduktionen fra et landbrug. Det behøver vi ikke 98 forskellige kommuner til at ændre på, alt efter hvilken politisk overbevisning man har.

Indlæser debat...