Hvorfor skal de gravide mødre også tvinges ud på landevejen?

7. april 2021, 13.05

Foto: Martin Ballund

SYGEHUSET I efterårets valgkamp forud udpegningen af de 41 kandidater til det nye midtjyske regionsråd, vil et par af de lokale temaer i Silkeborg Kommune være genetablering af en fødeafdeling på Regionshospitalet Silkeborg og langt bedre akutbetjening for de snart 100.000 borgere indenfor kommunegrænsen. De lokale spidskandidater vil blive konfronteret med også disse to mærkesager på et borgermøde, som Initiativgruppen arrangerer i samarbejde med Ældresagen og Business Silkeborg mandag 20. september i Medborgerhuset.

Næsten halvdelen af de nyfødte på Viborg-hospitalet kommer fra Silkeborg-området. Og da Silkeborg får stadig flere unge familier, kan vi under ingen omstændigheder se rimeligheden i at fødslerne ikke skal foregå i deres hjemby

Initiativgruppen

Initiativgruppen har for nylig ved et dialogmøde med repræsentanter for kommune og region om den aktuelle udbygningsplan for vort gode lokale hospital, understreget nødvendigheden af, at sygehuset på Århusbakken bliver sikret kræfter til at være regionens udviklingshospital - også økonomisk. Det indebærer at vi alle tydeligt kan se i regionens budgetter, at regionsrådet prioriterer det ønskede, hvilket forudsætter konkrete handlingsplaner og økonomi.

Det kræver, at Silkeborg får en langt stærkere repræsentation i regionsrådet, end tilfældet er i dag.

Politikerne taler gerne om nærhedsprincippet, men det afspejler sig nu ikke i virkelighedens verden. Regionsrådet fjernede i forbindelse med en spareplan i sin tid gynækologien og fødslerne fra Silkeborg til fordel for Viborg. Det betyder, at over 1000 gravide mødre i lokalområdet tvinges til at køre til Viborg for at føde. Næsten halvdelen af de nyfødte på Viborg-hospitalet kommer fra Silkeborg-området. Og da Silkeborg får stadig flere unge familier, kan vi under ingen omstændigheder se rimeligheden i at fødslerne ikke skal foregå i deres hjemby. Selvom både regionsdirektør Pernille Blach Hansen og koncerndirektør Ole Thomsen har afvist tanken. Men det er vel fortsat regionsrådets medlemmer, der har bestemmelsesretten. Det var en politisk beslutning i sin tid at lukke fødeafdelingen i Silkeborg. Så må det selvfølgelig også være en politisk afgørelse at genåbne afdelingen.

Derfor har gruppen skrevet til regionsrådets hospitalsudvalg og påpeget, at også på fødselsområdet ser vi muligheder for, at sundhedstilbuddet kan rykke tættere på borgerne end i dag. Region Midtjylland har en vision om et sundhedsvæsen på patientens præmisser. Ja tak siger vi. Det skal ikke kun være på papiret, men i praksis.

Vi forestiller ganske simpelt et samarbejde mellem regionshospitalerne i Viborg og Silkeborg om en lokal fødeafdeling, nøjagtig som der i forvejen findes et formaliseret samarbejde mellem Regionshospitalet Horsens og Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Embedsmænd hos regionen forklarer, at en fødeafdeling hænger tæt sammen med en børneafdeling, og der er ikke patientunderlag til endnu en børneafdeling i Hospitalsenhed Midt, som dækker Silkeborg, Viborg, Skive og Hammel.

Den forklaring beror vist på en misforståelse, eftersom Horsens ikke har en børneafdeling!!

Nåh nej lyder svaret med tilføjelsen: Det er en undtagelse, at der er en fødeafdeling på Regionshospitalet Horsens.

Vi er sikre på, at de over 1000 gravide mødre i Silkeborg også gerne vil været en undtagelse.

Indlæser debat...