Ingen tvivl om hvad Skøn på Silkeborg mener

15. februar 2021, 12.37

ANSVAR I Midtjyllands Avis 12.2. og 13.2 er der fra to sider (hhv. Peter Nyegaard Jensen (V) og chefredaktør Hans Krabbe) givet udtryk for problemer med identifikation af bidragydere til MJA fra foreningen »Skøn på Silkeborg«.

Det kan undre, idet reglerne i foreningen er almene og helt klare, således at

1. Skriver man evt. om foreningens holdninger generelt indsender man sit indlæg til bestyrelsen, som jo tegner foreningen. Bestyrelsen melder tilbage om man, udover sit navn, kan skrive »på vegne af SPS« eller ikke.

2. Skriver man sit indlæg som menigt/ eller bestyrelsesmedlem med egne, personlige holdninger, underskriver man sig blot med navn og adresse, evt. med tilføjelsen: medlem af SPS.

Altså helt generelle læserbrevsregler i foreningen for medlemmer og bestyrelse, Peter Nyegaard Jensen. Ingen grund til forvirring her.

Hans Krabbe skriver, at der med indflydelse, som foreningen jo har, følger ansvar.

Det ansvar lever vi i foreningen gerne op til. Jeg er sikker på, at det netop er ansvarsfølelse bestyrelsen og medlemmerne har overfor byen og dens borgere. Hans Krabbe har ret, når han nævner, at der fra foreningens side gives udtryk for bekymring mht. byfortætning, antallet af højhuse, og for at ældre huse med karakter bliver fjernet samt for nye bebyggelser af tvivlsom skønhed.

Man har fejlfortolket SPS´s kritik og anset den for negativ kritik. Tværtimod, SPS vil leve op til formålsparagraffen og stræber med positiv kritik efter en by, hvor mennesker trives, med nærdemokrati og stærke fællesskaber.

Lise Balle

Men det skal ikke opfattes som kritik. Der findes som bekendt flere former for kritik, bl.a.:

- negativ kritik og

- positiv kritik.

Den negative kritik er bagstræberisk, beskæftiger sig med at genere, finde det fejlagtige og forkastelige.

Den positive kritik er konstruktiv, den søger at belyse emner alsidigt, debattere, finde løsninger.

Man har fejlfortolket SPS´s kritik og anset den for negativ kritik. Tværtimod, SPS vil leve op til formålsparagraffen og stræber med positiv kritik efter en by, hvor mennesker trives, med nærdemokrati og stærke fællesskaber.

Mange seriøse undersøgelser viser, at mennesker generelt trives mindre godt i og ved højhusbebyggelser - grundet de alment kendte gener. Disse er bl.a. beskrevet glimrende i JP Aarhus den 5.2. af arkitekt m.a.a. Anders Bove Christensen, Aarhus, som giver kvalificeret beskrivelse af problemet med byfortætning i midtbyen som »værende udtryk for himmelråbende uvidenhed om byfortætning og byudvikling«. Han opfordrer alle til at sætte sig ind i substansen og de afledte konsekvenser. Og han kigger skeptisk på byggematadorerne bag projekterne!

Læs også
Ét billede bragte byrådsmedlems sind i kog: Nu melder han sig ud af Skøn på Silkeborg
Abonnement
Læs også
Jeg opsiger mit medlemskab af Skøn på Silkeborg

Essensen er, at man som Krabbe siger, tager ansvar. Det er bl.a., at vi i fremtiden lader midtbyen være smuk, historisk og menneskeværdig, med udkig til karakteristiske værdier som land og vand. Vi skal alle hele tiden blive klogere på det, vi beskæftiger os med. Det, som netop som er SPS`overordnede målsætning.

Læs også
Leder: Med indflydelse følger ansvar
Abonnement