Jeg stemmer nej til budgettet i regionen

Udgivet:13. september 2023, 09.41

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Martin Jakobsen (K) Medlem af Silkeborg Byråd og Regionsrådet

SYGEHUSET Det er en svær tid for vores sygehus. Budgettet, som er ved at blive vedtaget i Region Midtjylland vil med en besparelse på op til 40 millioner få konsekvenser. Sådan er det. Derfor stemmer jeg naturligvis nej til budgettet. Og sådan bliver det.

Besparelserne i regionen bliver efter min mening for endimensionelle, og Silkeborg holder i den grad for. Det er svært at forstå, når man ser på, hvordan vores sygehus i den grad har været innovativt og løftet opgaver på et niveau, som har påkaldt sig opmærksomhed - ikke bare nationalt, men også internationalt.

Den udfordring, som vi står overfor i sundhedsvæsenet, skal blandt andet løses ved at skrue op for det innovative med hurtigere og fagligt bedre patientforløb - præcis hvad vi gør i Silkeborg. Samtidig med dette er der sket en forbedring af arbejdsmiljøerne og rekrutteringen. Lighedstegnet til en forbedret regional økonomi er til at få øje på.

Silkeborg blev i sin tid omdannet til landets første officielle udviklingshospital, der skulle udvikle »metoder til omstilling fra akutte medicinske patientforløb til elektive og subakutte patientforløb«. Samtidig skulle der udvikles »hensigtsmæssige patientforløb på tværs af specialer og sektorer.« Det er blevet gjort med stor succes.

Silkeborg-måden at arbejde på kunne efter min bedste overbevisning med fordel have været implementeret på de andre sygehuse i regionen og kunne have været medvirkende årsag til, at den aktuelle sparerunde måske helt kunne have været undgået, eller i hvert fald væsentligt mindre, end det er tilfældet.

Gennem mere end 15 år er der opbygget et fremragende innovativt miljø, og med en netop vedtaget udviklingsplan for Silkeborg Sygehus, som skulle være en væsentlig hjørnesten i at sikre sygehusets fremtid, står vi alligevel med et budget, som går den helt forkerte vej.

På vegne af borgerne i Silkeborg Kommune stemmer jeg nej til regionens budget for 2024.

Læs også
Sygehusbesparelser: Lokale politikere stemmer nej til budgetaftale Sygehusbesparelser: Lokale politikere stemmer nej til budgetaftale
Læs også
Sygehusbesparelser: Lokale politikere stemmer nej til budgetaftale

Indlæser debat