Leder: Halvhjertet fødsels-udspil

9. april 2021, 12.49

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Jeg nåede lige at blive glad, da rygtet nåede frem. Det forlød, at der så ud til, at der er politisk vilje til, at der igen skal være fødeafdeling i Silkeborg. Ville et flertal af politikerne i regionsrådet virkelig endelig vise - ikke kun i ord men også i handling - at de vil sygehuset i Silkeborg?

Der er omkring 1000 nyfødte i Silkeborg Kommune hvert år. Det burde berettige til en fødeafdeling i byen

Bent Nørgaard i dagens leder

Glæden var kort. Da avisens sygehusmedarbejder, Susanne Niskanen, først fik dykket ned i sagen, stod det klart, som det fremgår i dagens avis, at der ikke var tale om en fødeafdeling, men en fødeklinik.

Der bliver talt om en økonomisk ramme på 5,5 mio. kr. Det får man ikke meget sygehusvæsen for. Fra Venstre tales der tilmed om, at det måske kan klares af en privat klinik ude i byen, mens Socialdemokraterne dog ønsker klinikken placeret på sygehuset.

Der er omkring 1000 nyfødte i Silkeborg Kommune hvert år. Det burde berettige til en fødeafdeling i byen. Og til de 1000 fødsler kan der også lægges nogle få hundreder fra nabokommunerne, hvor det også kunne være naturligt for de kommende forældre at vælge Silkeborg som fødested.

Indbyggermæssigt er Silkeborg Kommune større end Horsens og Herning, hvor der er fødeafdelinger, og kun et mulehår efter Viborg og Randers, hvor der ligeledes er fødeafdelinger.

Ingen tvivl om, at langt de fleste vil foretrække at føde så tæt på hjemmet som muligt. Med den status sygehuset i Silkeborg har, vil det dog ikke være realistisk, at alle fødsler fra Silkeborg og omegn vil kunne foregå her. Er der fare for komplikationer, må turen fortsat gå til mere specialiserede sygehuse.

Men langt de fleste fødsler ville kunne foregå i Silkeborg efter samme model som i Horsens.

Regionsrådsmedlemmer nævner i dagens avis et tal på 250 årlige fødsler på en fødeklinik i Silkeborg. Det er mindre end en fjerdedel af fødslerne fra det område, som en fødeafdeling i Silkeborg naturligt ville kunne dække.

En fødeklinik som den skitserede er ikke en god nok løsning. Der må mere til. Politikerne har her chancen for at vise, at de bakker op om det lokale sygehus - og det er på høje tid efter en årrække med nedskæring efter nedskæring og fjernelse af funktioner. Og efter en lang årrække med katastrofal bygningsmæssig vedligeholdelse.

En fødeafdeling bør kun være et første skridt. Der er meget andet at rette op på.

Indlæser debat...