Skolestruktur: Børnenes borgmester i Skanderborg

26. august 2020, 13.00

SKOLELUKNINGER Det er NU at Frands Fischer, Socialdemokratiet, og resten af den røde blok i Skanderborg Kommune, skal mærke efter i deres værdipolitiske hjerter.

»Danmark når det er bedst«, skriver Socialdemokratiet i deres officielle landdistriktspolitik, og uddybes med: »... At der overalt i landet trives et engagement, båret frem af ildsjæle, der skaber stærke lokale fællesskaber. Mennesker, der tager ansvar, og som insisterer på at præge udviklingen.«

Dét engagement og de lokale fællesskaber er dét valg, vi som forældre aktivt har truffet, ved bevidst at flytte ud i de smukke landsbyer i Skanderborg. Det har vi gjort, fordi vi ville dyrke, opblomstre og være en del af de værdier, der stortrives i de smukke områder, som omkranser Skanderborg By.

De værdier ER et aktiv. Ikke bare for os som forældre, og for Skanderborg Kommune som helhed. De er også helt essentielle værdier at videregive til vores børn: Nærhed. Frihed. Tryghed. Fællesskab. Mangfoldighed. Forskellighed. Samarbejde. Omtanke. Ligeværd.

Vores børn er vores fremtid, og Frands Fischer og resten af den røde blok, har en kæmpe mulighed for nu, som deres chef Mette Frederiksen, at markere sig som Børnenes Politikere i Skanderborg Kommune. Det kan de gøre ved at bremse lukningen af landsbyskolerne på økonomiudvalgsmødet onsdag.

Intet ville gøre en gammel rød ræv som mig mere lykkelig, hvis Frands og Trine fandt sammen om en løsning der favnede os alle. Så … Mærk nu efter med hjertet - forstå og anerkend samspillet mellem land og by. Følg jeres inderste værdier - de betyder trods alt meget mere end at samle et puslespil bestående af mursten.