Anders Kühnau manipulerer hospitalets økonomiske forhold

22. oktober 2019, 12.42

Foto: Jakob Stigsen Andersen

REGIONSHOSPITALET Efter indgåelse af budgetforliget 2020 har flere regionspolitikere haft nærmest selvrosende men virkelighedsfjerne indlæg i pressen (MJA 17.10.19 og 18.10.19).

Regionsrådsformanden har tilsyneladende jævnfør et indlæg i MJA (14.10.19) uddelt »milde gaver« til borgerne i Silkeborg, idet han via budgetforliget har »fremskyndet« et beløb på 11,6 mio. kr. til renovering af sygehuset i 2021. Endvidere har Hospitalsenhed Midt fået tildelt 14,8 mio. kr. I den forbindelse er det værd at bemærke, at den såkaldte »fremrykning« af 11,7 mio. kr. til 2021 formentlig er fremkommet ved at sælge funktionærboligen på Vibevej 1-3, en bygning, der i forvejen er en del af sygehuset i Silkeborg. Salgsprovenu: 11,692 mio. kr.

Disse i sundhedsøkonomiske sammenhænge beskedne beløb forsøges ihærdigt fra politisk side talt op som noget helt særligt - formentlig i et forsøg på at sløre, at der i regionens Investeringsplan 2017-2027 (tabel 6) er afsat 0,00 kr. til Silkeborg, dvs. intet nybyggeri i form af gavlbyggeri, reduktion af antallet af firesengsstuer etc. En handling der yderligere understøttes af teksten i Investeringsplanen, hvor det anføres, at kapacitetsproblemer i Silkeborg kan søges løst ved at overføre aktiviteter til Viborg.

Kun ét regionsrådsmedlem (Venstre) stemte imod denne Investeringsplan.

I en vurdering af renoveringsbehovet i forbindelse med regionens Investeringsplan 2017-2027 (tabel 2) fremgår det, at Silkeborg har regionens største behov for renovering, beløbende sig til 13,6 mio. kr. Det vil sige, at man allerede på nuværende tidspunkt har reduceret beløbet med ca. 10% til 11,7 mio. kr. Hertil kommer prisstigninger frem mod 2021. Det er imidlertid ikke muligt ud fra investeringsplanen at se hvad beløbet på 11,7 mio. kr. i detalje skal dække. Det er nævnt, at sygehusets faldstammer skal fornyes, hvilket virker fornuftigt, da der flere steder i bygningerne er en ulidelig kloakstank.

Det må være et rimeligt krav, at regionen foretager en ny og seriøs vurdering af renoveringsbehovet, set i lyset af bygningsmassens forfald bl.a. dokumenteret af MJA, samt at renovationen påbegyndes allerede i 2019. Det må allerede nu befrygtes, at det afsatte beløb langtfra dækker behovet opstået efter flere års forsømmelser.

Vedrørende det beløb, der er afsat til hospitalerne udenfor Aarhus, får Hospitalsenhed Midt kun 14,8 mio. kr., der skal dække de 4 hospitaler som udgør enheden. Hvis de besparelser, som regionen på nuværende tidspunkt har foreslået, gennemføres, udgør besparelsen på Silkeborg Sygehus alene langt mere end det bevilgede beløb.

Det må blot konstateres, at Anders Kühnau - diplomatisk sagt - udviser en betydelig diskrepans mellem ord og gerninger.

Borgermødet i Silkeborg ville derfor have været langt mere interessant, hvis Carsten Kissmeyer, der har været fuldstændig fraværende i den sundhedspolitiske debat, var blevet erstattet af formanden for overlægerådet i Silkeborg Henning Glerup. Dette kunne have affødt en mere relevant diskussion.

Forkortet af redaktionen