Arkæologerne åbner unik ryttergrav fra vikingetiden

Ryttergrav fra vikingetiden ventes at blive et af de rigeste gravfund fra Jellingekongernes tid

15. marts 2017, 08.03

Udgravningsleder Ejvind Hertz (tv.) i gang med at sikre fundet af spænder og beslag fra hestens seletøj under en tidligere forundersøgelse af ryttergraven

SKANDERBORG Ikke mange har hørt om Vikingen fra Fregerslev, men det kan meget snart ændre sig.

- Når arkæologien bringer et fund som dette for dagen, er det en chance man ikke må gå glip af. Rytteren fra Fregerslev kan blive en kendt skikkelse fra vores fortid, på linje med Tollundmanden og Egtvedpigen, siger Søren Sindbæk, professor MSO Aarhus Universitet i en pressemeddelelse fra Skanderborg Museum. Museet starter 18. april april udgravningen af et enestående gravanlæg ved Fregerslev ved Stilling Sø.

Jarl fra Gorm den Gamles tid

Der er tale om en rytter som er gravlagt i et meget stort kammergravskompleks med flere store kammergrave. Fund fra forundersøgelser - særligt dele fra et forgyldt hestehovedtøj, peger på, at der er tale om en af rigets mægtigste mænd i den yngre vikingetid - måske en af kong Gorm den Gamles betroede jarler eller måske en rival, som er begravet med alt det udstyr, som var nødvendigt for rejsen til Valhal, og man venter at finde et af de rigeste gravfund fra Jellingekongernes tid.

Ikke siden 1983 er der udgravet noget lignende i Danmark. - Kun en mindre brøkdel af graven er undersøgt, men fra den 19. april i år vil resten af vikingens gravudstyr blive fremdraget ved en arkæologisk udgravning forestået af Museum Skanderborg, fortæller museumsinspektør og leder af den arkæologiske afdeling Ejvind Hertz.

Daglige rundvisninger

Projektets første del, selve udgravningen og konservering af fund, er netop blevet finansieret af Augustinus Fonden og Den A. P. Møllerske Støttefond samt midler fra Slots- og Kulturstyrelsen og Skanderborg Kommune.

- De allerede fundne genstande er smukke, forgyldte beslag fra hovedtøjet til en hest. Sådan et hovedtøj har kun været til rådighed for de absolut mægtigste mennesker i vikingetiden og har måske været en alliancegave fra kongen, siger arkæolog ved Museum Skanderborg Merethe Schifter Bagge .

- Det bliver usigeligt spændende at komme i gang med udgravningen, der i første omgang vil vise om jarlen ligger alene eller er gravlagt sammen med en eller flere familiemedlemmer. Der kan selvfølgelig også være tale om et helt usædvanlig stort gravkompleks der indeholder alt jarlens pragtudstyr og måske ofrede heste, siger museumsdirektør Lene Høst-Madsen.

Under hele udgravningsforløbet vil der være rundvisninger på stedet hver dag, og der vil være mulighed for at se nogle af de smukke, forgyldte beslag fra hestens hovedtøj på Museum Skanderborg fra 7. april til 7. maj. ?lyng