Byrådsmedlemmer og inhabilitet

3. december 2019, 13.30

HABILITET Pludselig svirrer avisens læserbreve og artikler med inhabilitet for vores folkevalgte politikere. Ikke så underligt, for naturligvis kan der være forhold som familieskab, venskab, selskabsrejser, aktier i leverandørfirmaer, foreningsmedlemsskab, forretningsforbindelser o.m.a., der bevirker, at en politiker let kommer i klemme iflg. forvatningslovens paragraffer om habilitet.

Derfor spørger vi: »Skal politikerne underskrive en erklæring, der betyder, at de SKAL oplyse til juridisk afdeling, hvis der blot kan være tvivl om et aktuelt forhold«. Hvis det så IKKE er gjort, så kan juridisk afdeling jo ikke efterfølgende »kontrollere« forholdet, da afdelingen formodentlig selv har været involveret i de aktuelle juridiske vurderinger af diverse ansøgninger om byggetilladelser, dispensationer og indkøb til kommunen.

Gruppen mod biogas i Lemming har gennem 2 år påpeget og klaget over forhold i sagsforløbet, som er endt med bevis for, at tidligere PMK-formand Jarl Gorridsen har haft biogasansøger Mads Niær Kristensen på kundelisten og handlet med ham gennem sit firma DS Energy i 2017, hvor Jarl Gorridsen netop var politisk hovedsagsbehandler på ansøgningen. Samtidig har vi bevist, at JG taler groft usandt i skrivelse til Planklagenævnet vedr. sit personlige kendskab/venskab til ansøgeren.

Vi er tilmed meget forundrede over, at Steen Vindum også upåtalt accepterer ovennævnte usandhed. Vi mener derfor, at sagen som minimum skal gå om, idet Jarl Gorridsen burde have været uden for døren i samtlige møder, debatter og afstemninger om biogasanlægget. Og reelt set bør byggetilladelsen derfor trækkes tilbage.