Nu går de gamle hjem ...

Udgivet:28. maj 2019, 12.00

Læsetid:2 minutter

Af Lars Vedsø Foreningen til Nedlæggelse af Tange Sø. Flamming Mosevej 6, Kjellerup

TANGE SØ Overskriften er ikke formuleret som en konstatering men nok mere som en opfordring. Ældre mænd, som SF'eren Hans Okholm, bør måske nok søge mere rolige græsgange, end der hvor de er vant til at slå deres folder, som f.eks. som medlem af Eniig Renewables bestyrelse eller som SF's byrådsmedlem i Silkeborg for der er ikke mange bæredygtige visioner eller positive tiltag for de tusindvis af naturglade danskere i Okholms fantasterier.

Og årsagen til, at Hans Okholm og andre bør gøre dette, er begrundet i den skade sådanne ældre mænd er i stand til at påføre deres omgivelser - det minder i betænkelig grad om briternes Brexit afstemning. Tag nu f.eks. problemet omkring Tange Sø, og lad os så sætte det i relation til den klimakrise, der nu for alvor er under opsejling.

Hvis man nu sammenligner en søflade på 540 ha med et naturareal på samme størrelse, og lad os bare for eksemplets skyld sige, at dette naturareal er beplantet med 50% bøg og gran og lad os så prøve at se på konsekvenserne for klimaet.

En gran på 50 cm bredde og en højde på 26 meter binder gennemsnitligt 2,2 tons CO2-ækvivalenter fra atmosfæren. En bøg på samme størrelse binder ca. 4,3 tons CO2-ækvivalenter. Tiden fra plantning til hugst af gran er på ca. 50-70 år, mens den for bøg er +100 år.

I gennemsnit er kulstofmængden (CO2) i en granskov på 232,1 tons CO2/ha mens den i en bøgeskov er på 481,8 tons CO2/ha. Da gran og bøg vokser med forskellig hastighed, er den årlige binding også forskellig (18 tons for gran og 12 tons for bøg pr år).

De data skal Okholm så sammenligne med søers rolle som »våde skorstene« mht. CO2-emissioner og så herud fra besvare spørgsmålet: vil et unikt naturområde som den reetablerede Gudenådal være bedre for klimaet, eller vil en bevarelse af Tange Sø være det bedste?

Der er faktisk ingen positive argumenter for at bevare Tange Sø i forhold til at reetablere Gudenåens oprindelige forløb. Det er og bli'r et blålys. Og selvom Okholm så samler nok så mange pengemænd, fonde og projektmagere det næste halve års tid, vil den konklusion stadig være gældende. Der er faktisk ikke meget SF'er, miljøforkæmper eller visionær leder tilbage her. Kun en ældre mand, der kom lidt forkert ind i den her problematik.