Luskeri af værste skuffe fra Okholm

Udgivet:27. maj 2019, 12.39

Læsetid:2 minutter

Af Bjarne Nilsson Lindevej 24, Bjerringbro

TANGE SØ Hans Okholm, SF-medlem af Silkeborg Byråd, er kendt som arg modstander af Tangeværket og Sø igennem mange, mange år.

Den 23. maj kunne Midtjyllands Avis så afsløre, at den gode Okholm har rendt rundt ude i skyggerne for at samle millioner sammen på vegne af en nystiftet fond til at købe både Tangeværket og søen. Naturligvis med henblik på at få gravet det vanvittigt dyre 11 km lange omløbsstryg.

En af de rigmænd, der har givet Okholm tilsagn om penge, er såmænd René Birch, Ans. Efter sigende skulle Niels Due Jensen også være positivt indstillet. Så der er magtfulde og kapitalstærke kræfter på spil - og Eniigs bestyrelse har skuffende givet Hans Okholm carte blanche til at få undersøgt, om der kan skabes en model, som Eniig kan acceptere.

Jeg troede ellers, at idet Eniig købte NRGIs andele og herefter sad på 999 af de 1000 andele i An/S Gudenaacentralen, var Tangeværket og søen i trygge, lokale/regionale hænder, der ville forstå at værdsætte Gudenaacentralens spændende grønne fjernvarmestrategi, kulturarven, alle de lokale brugeres interesser og lokalbefolkningens flertal, der ikke ønsker lange omløb gravet. Men derimod, at sø og værk kan fortsætte med at eksistere, som de er og forefindes. Dog suppleret med et kort slynget omløbsstryg - Tangestryget, så faunapassagen bliver afgørende forbedret.

Det lange omløbsstryg KAN skade søen, uanset hvad Hans Okholm påstår. Det kommer helt an på, hvordan omløbet konstrueres og hvor meget frisk Gudenå-vand, der får lov til at løbe ind i søen. Hvad man derimod ikke behøver at gisne om, er, at Okholms projekt vil lukke Tangeværket og, så vidt jeg er orienteret, overdrage det til Energimuseet.

Jeg tror, at tiden er inde til, at lokalbefolkningen nu træder i karakter. Lige som den gjorde det i 1995, da MF Kristian Pihl Lorentzen tog initiativ til at stifte Foreningen til Bevarelse af Tange Sø med Verner Gorridsen som formand.

Så jeg håber, at Søforeningen og dens mange medlemmer nu samler den handske op, som Hans Okholm har smidt på vore dørtrin.

Med sin manøvre forsøger han at kortslutte den proces, der allerede kører omkring Tangestryget. Han siger B, længe før nogen har taget stilling til A. Det har han mig bekendt gjort igennem nogle måneder - helt uden at orientere Gudenaacentralens ledelse, Søforeningen og offentligheden i øvrigt. Det er luskeri af værste skuffe.

Lad nu alle os, der holder af både Tangeværket og søen, give Hans Okholm og konsorter den begmand, de i den grad fortjener!

Forkortet af redaktionen