Tange Sø kontra vandrammedirektivet

25. marts 2021, 12.28

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Tange Verner Gorridsens (VG)´s debatindlæg tirsdag d 23. marts fortæller så tydelig, som det kan lade sig gøre, hvad der skal til, for at Vandrammedirektivet (VLD) bliver fulgt med hensyn til Tange Sø. Der er intet krav om, at søen skal tømmes, eller at der skal være et langt omløb, for at laks etc. kan komme op i Gudenåen den vej. Det fremgår ligeledes af VG´s debatindlæg, at fisketrapper er godkendt af de fiskebiologiske kredse som har tilsynet. Og ingen er vel i tvivl om, at det er korrekt, når VG skriver det.

Uanset det forananførte, så må det konstateres, at det ikke er opfyldelse af VLD, som er Danmarks Naturfredningsforenings og lystfiskernes ærinde, når de forlanger Tange Sø tømt. Det er alene egne interesser, idet det ikke er nødvendigt at følge disse, for at opfylde VLD. Jeg vil ikke hermed sige at det er forkert at følge egne interesser, men det er forkert at blande egne interesser sammen med VLD.

Miljøministeren kan alene lægge VLD til grund, når hun skal fastsætte Tange Sø og Gudenåcentralens fremtid, hvis hun i den forbindelse tager hensyn til Danmarks Naturfredningsforenings og Lystfiskernes, samt andres egne interesser, så bevæger hun sig i en »boldgade«, hvor der endnu ikke, fra hverken Danmarks Naturfredningsforening, lystfiskerne eller andre, er kommet den reelle begrundelse, idet der indtil nu alene er henvist til VLD.

Jeg er tryg ved afgørelsen fra Miljøministeren, når blot hun i sin afgørelse ser bort fra uvedkommende egne interesser, og kun følger en opfyldelse af Vandrammedirektivet. Har Miljøministeren i det hele taget mandat til at tage hensyn til uvedkommendes egne interesser i denne sag?

Indlæser debat...