Overensstemmelse mellem ord og handling

8. juni 2020, 08.10

Foto: Region Midtjylland

AFSKEDIGELSER Klavs Würgler Hansen mener, at jeg skal tage initiativ til fyringer på grund af samarbejdsproblemer i Region Midtjylland. Det er uklart, hvem der ønskes fyret, men der bliver henvist til et indlæg fra fagbladet Dagens Medicin fra 2018. Her udtaler jeg, at jeg påtager mig »sammen med regionsrådet at sikre, at vi har det rigtige hold.«

Citatet er korrekt. Men hvis Klavs Würgler Hansen dermed mener at have belæg for, at jeg nu burde gå ind og foretage afskedigelser i Hospitalsenhed Midt, så er det ikke korrekt. Citatet tilbage fra 2018 var nemlig møntet på den fratrædelsesaftale, der dengang blev indgået med den daværende regionsdirektør.

Som jeg tidligere har skrevet her i avisen, er det direktionen, der ansætter og afskediger hospitalsledelser, mens regionsrådet sætter holdet i direktionen. Sådan har regionsrådet valgt, at arbejdsdelingen skal være.

Derfor hverken kan eller vil jeg gå ind på personaleniveau i Hospitalsenhed Midt. Og derfor er der fuld overensstemmelse mellem hvad jeg siger, og hvad jeg vælger at gøre. I dette tilfælde at forblive på det politiske niveau og ikke at blande mig i driften af hospitaler. Sådan som regionsrådet har besluttet, at en regionsrådsformand skal agere.

Jeg har derimod taget initiativ til en langsigtet udviklingsplan, som skal give Regionshospitalet Silkeborg fokus de kommende 15 år. Den vil handle både om bygninger og om udvikling af den måde vi samarbejder med kommuner og praktiserende læger på. Det arbejde ser jeg frem til, for det er politik, der peger fremad.

Læs Klavs Würgler Hansens indlæg her
Det rette hold til at sikre samarbejdet i regionen