Vi skal styrke efterskolerne

4. juni 2019, 12.21

EFTERSKOLER Vores efterskoler spiller en stor rolle i mange unges liv. Her mødes unge mennesker, danner stærke fællesskaber og rejser hjem igen med oplevelser og venner for livet.

Efterskolerne spiller en stor rolle i at udvikle mange unge, både fagligt og socialt. Hvis vi ikke havde efterskolerne, ville vi mangle en vigtig del af vores uddannelsessystem.

Desværre er der de seneste år blevet skåret ned på vores efterskoler. De har nemlig være underlagt de krav om årlige nedskæringer, som også resten af vores uddannelsessektor er blevet mødt med.

Besparelserne har haft konsekvenser for efterskoler i hele Danmark. Af Undervisningsministeriets tal fremgår det eksempelvis, at Gudenådalens Efterskole her i Favrskov har 1,4 millioner kroner mindre til rådighed i år, end de ville have haft uden de årlige nedskæringer. For Frijsenborg Efterskole lyder tallet på 1,1 mio. kr.

Vores efterskoler har også et stort potentiale, når det kommer til at integrere unge med anden etnisk baggrund end dansk. Derfor er jeg ked af, at man med sidste års finanslovsaftale fjernede den såkaldte tillægstakst, som efterskolerne kunne bruge til at styrke integrationsarbejdet.

I hele Danmark er der skåret over 250 millioner kroner på efterskolerne siden 2015. Det er for mig at se en helt forkert vej at gå. Lad os stoppe nedskæringerne og styrke både efterskolerne og alle de andre uddannelsesinstitutioner, som har været udsat for løbende årlige besparelser de seneste fire år.